Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

        Η  ΕΚΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Γιατί  η  ΔΕΗ  να  είναι  εισηγμένη  στο  χρηματιστήριο ;
Μα  για  να  αντλήσει  κεφάλαια  για  την  συνέχιση  του  έργου  της,  αλλά  και να το   επεκτείνει.
Καλά  γιατί  η  ΔΕΗ,  δηλαδή  οι  εκάστοτε  διοικήσεις (!)  δεν  προχωρούσαν  σε  ομολογιακά  δάνεια  σταθερού  επιτοκίου,    οπότε  με  την  εξόφληση  των  ομολόγων  δεν  θα  γινόταν  μεταβίβαση  της  κρατικής  περιουσίας ( Ελληνικού  Λαού )  όπως  γίνεται  με  την  έκδοση  και  εισαγωγή  στο  χρηματιστήριο  μετοχών  της  κραταιάς  ΔΕΗ.
Όλες  οι  διοικήσεις  είναι  υπόλογες  έναντι  του  Λαού,  όταν  θα  έλθει  η  Νέμεση,  και  θα  έλθει,  θα  δώσουν  λόγο.
Εργαζόμενοι  γρηγορείτε .

Χρίστος Α Αθανασόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου