Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ : ( ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ) Δεν είναι σχήμα λόγου, ότι η Ελληνική σοφία, ως θύραθεν παιδία αλλά και η βυζαντινή Ελληνο-ορθοδοξία, έδωσαν άριστα πολιτικά συστήματα διακυβερνήσεως. Δυστυχώς όμως, από την απελευθέρωσή μας, το 1821 μας επεβλήθη ως πολιτικό σύστημα διακυβερνήσεως η Αγγλοσαξονική κομματική δημοκρατία. Ο τύπος όμως αυτός της κομματικής δημοκρατίας επινοήθηκε και επεβλήθη στην Ελλάδα διά να υπάρχει άμεσος και άνετος τρόπος επιβολής των θελήσεων της Δύσης στα πολιτικά, και όχι μόνον, πράγματα της απελευθερωθείσας Πατρίδας μας. Βεβαίως με τον όρο « Δύσης » εννοούμε «ΑΥΤΟΥΣ » πού από αιώνες καταληστεύουν τους Λαούς απομυζώντας δια του ΤΟΚΟΥ όλα τα αγαθά πού προσφέρει η Γη και η ΕΡΓΑΣΙΑ ως πραγματικοί πρωτογενείς συντελεστές του πλούτου. Όπως έχει πλέον βιωματικά διαπιστωθεί με την σημερινή τεχνητά δημιουργηθείσαν πολιτικο-οικονομική και κοινωνική κρίση, στο συνδυασμό όλων των παραγόντων πού συντέλεσαν και συντελούν στην κρίση αυτή, είναι και το υπάρχον πολιτικό σύστημα της κομματικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Το σύστημα αυτό πόρρω απέχει από το πραγματικά ελεύθερο δημοκρατικό Ελληνικό σύστημα της ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Δημοκρατίας πού εκφράζει την πραγματική Λαϊκή Βούληση. Όπως όλοι σήμερα διαπιστώνουμε τα κόμματα ( γενικώς ) είναι φωλιές συμμοριών κατευθυνόμενων από το « σιδερένιο χέρι » « ΕΚΕΙΝΩΝ » πού έχουν ως εκτελεστικά τους όργανα τους τραπεζίτες. Επ΄ αυτών δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω, διότι αρκούντως το έχουμε αναλύσει αλλαχού. Επειδή όμως η τεχνητά επιβληθείσα κρίση, ισοδυναμεί με τρίτο Παγκόσμιο πόλεμο και επειδή « Πόλεμος είναι των όλων ο πατήρ » Εμπεδοκλής, μας δίδεται η ευκαιρία τώρα να αλλάξουμε στην Πατρίδα μας τα πάντα. Πρέπει να γίνει μία εκτεταμένη πνευματική επανάσταση. Πρώτα, βέβαια, θα πρέπει να επαναστατήσουν οι Συνειδήσεις μας. Λέγουν : μπορεί και πρέπει η τεχνητά δημιουργηθείσα κρίση, να γίνει ευκαιρία. Αυτό το λένε, βέβαια, οι τοκογλύφοι τραπεζίτες με σκοπό την καταλήστευση της εργασίας των Λαών. Όμως υπάρχουν και οι πνευματικές εκείνες δυνάμεις πού με προτάσεις τους, ενδεχομένως, καινοφανείς , να μπορούν να δώσουν νέο πρότυπο διακυβερνήσεως. Στην προσπάθεια αυτή, παρακάτω καταθέτουμε σχέδιο νέας δομής του πολιτικού μας συστήματος επί το δημοκρατικότερο και προ πάντων επί το Ελληνικότερο. Προτείνουμε δηλαδή πραγματική διάκριση (διαχωρισμό) των τριών εξουσιών. Βασική προϋπόθεση ενός νέου οικονομικού συστήματος για την ανόρθωση της Πατρίδας μας είναι η αλλαγή του τρόπου διακυβέρνησης χωρίς ΚΟΜΜΑΤΑ. Επειδή η οικονομία βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με την πολιτική και αλληλοπεριχωρούνται δι’αυτό και η εφαρμογή ενός νέου οικονομικού μοντέλου προϋποθέτει την αλλαγή του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος. 1.ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ για καθιέρωση πραγματικής Δημοκρατίας 2.Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας : Με Λαϊκή ψηφοφορία. 3.Εκτελεστική εξουσία :εκλογή Κυβερνήτη ( Πρωθυπουργού ) με Λαϊκή ψήφο ( Ο Κυβερνήτης διορίζει 8 υπουργούς, όλοι οι Υφυπουργοί είναι μόνιμοι εκ της Δημόσιας Διοίκησης – οι γεν/κοί Διευθυντές. 4.Νομοθετική εξουσία : Εκλογή 104 Νομοθετών ( βουλευτών ) με εκλογή ΔΥΟ ανά Νομό δια της Λαϊκής ψήφου, ( οι Νομοθέτες δεν Υπουργοποιούνται , μόνον Νομοθετούν και ασκούν Κυβερνητικό έλεγχο. ) 5.Δικαστική εξουσία :Παντελώς ανεξάρτητη . Η εκλογή των δικαστών όλων των βαθμίδων θα προκύπτει εκ της ιεραρχίας των, διά των οργάνων των. 6.Θέσπιση Δημοψηφισμάτων. 7.Συνταγματικό Δικαστήριο. 8.Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο. Σημείωση : Όλες οι δαπάνες της εκλογής των υποψηφίων, από του Ανωτάτου Άρχοντος κ.λ.π. θα καλύπτονται απολύτως από το Κράτος. Αυτά όλα συνοπτικότατα, εκτενώς με επί μέρους λεπτομέρειες, σε σχετική εργασία μου. Χρίστος Α Αθανασόπουλος Christathan.blogspot.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου