Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013


ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΝΕΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ

Οσημέραι  η  πολιτική,  οικονομική  και  κοινωνική  κατάσταση  στην  χώρα  μας  επιδεινώνεται  και  γίνεται  πιο  βαριά.  Μάλλον,  κατά  την  γνώμη  μου,   πλησιάζουμε  γοργά  προς  το  σημείο  ανάφλεξης.  Όπως  διαγράφεται  η  σημερινή  ζώσα  πραγματικότητα,  θα  πρέπει  νομοτελειακά  να  φθάνουμε  στο  χρόνο  μηδέν.  Επειδή  ακραδάντως  πιστεύω  ότι  η  Ελλάδα  όχι  μόνον  δεν  θα  χαθεί,  αλλά  και  θα  μεγαλουργήσει,  για αυτό  θα  επαναλάβω  ορισμένες  σκέψεις-προτάσεις  μου  για  το  ΔΕΟΝ  ΓΕΝΕΣΘΑΙ,  περιγράφοντας  συνοπτικότατα  τα  βήματα  πού  θα  πρέπει  να  γίνουν  από  τους  Έλληνες.
Κατά  πρώτον  να  σχηματισθεί  Ελληνική  Κυβέρνηση  Ελλήνων  πατριωτών  πού  να  έχει  την  αμέριστη  υποστήριξη  του  Ελληνικού  Λαού.  Ήδη  ο  Ελληνικός  Λαός,  εκτός  μιας  ελάχιστης  μειοψηφίας  προδοτών,  καιροσκόπων,  συμφεροντολόγων,  ηλιθίων  και  αμετανόητων  κομματικών,  έχει  διαπιστώσει  όχι  μόνον  την  κατάρρευση  των  πολιτικών  κομμάτων  αλλά  και  αυτών  των  ιδεολογιών.  Τα  πάντα  έχουν  καταρρεύσει, κομματικοί  σχηματισμοί,  πολιτικά  και  οικονομικά  συστήματα  με  αποτέλεσμα  να  έχει  σχεδόν  διαρραγεί  ο  κοινωνικός  ιστός.  Επομένως  πρέπει  να  υπάρξει  ισχυρά  κυβέρνηση  Ελλήνων  πατριωτών  πού  θα  εφαρμόσει  ρηξικέλευθες  προτάσεις,  δίδοντας  ένα  νέο  πρωτόγνωρο  πολιτικό  και  οικονομικό  σύστημα.  Επειδή,  όπως  έχω  ξαναγράψει,  η  πολιτική  αλληλοπεριχορείται  με  την  οικονομία,  για  αυτό  πρέπει  να  γίνει  άμεση  εφαρμογή  των  δύο  νέων  αυτών  μοντέλων.  Η  νέα  πατριωτική  ελληνική  κυβέρνηση  πρέπει  κατεπειγόντως  -  τώρα  αμέσως-  να  έχει  έτοιμο  ένα  οικονομικό  πολιτικό  και  κοινωνικό  πρόγραμμα  άμεσης  εφαρμογής.  Επιπροσθέτως  δε,  μετά  την  επικράτηση  της  πνευματικής  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ,  να  συνταχθούν  προγράμματα : 1) βραχυπρόθεσμο 2) μεσοπρόθεσμο  και  3) μακροπρόθεσμο,  μέσα  σε  ένα  χρονικό  ορίζοντα  5ετίας,  για  την  πλήρη  ανάταξη  της  χώρας  και  την  απαλλαγή  της  από  τους  ειδεχθείς  τραπεζίτης  εγχώριους  και  ξένους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΜΕΣΟΥ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α.  Πολιτικό  σύστημα :
1.      Νέος  καταστατικός  χάρτης – Νέο  Σύνταγμα,  για  καθιέρωση  πραγματικής  Ελληνικής  Δημοκρατίας – Δικαιοκρατίας,  με  κατάργηση  όλων  των  υπαρχόντων  πολιτικών  σχηματισμών.  Τα  υπάρχοντα  κόμματα  σχεδόν  όλα,  υπηρετούν  ξένα  συμφέροντα  και  αποτελούν  συμμορίες  αρπαγής  του εθνικού  πλούτου  και κλοπής  της    εθνικής   εργασίας  (βλ. σκάνδαλα)
 1. Εκλογή  Προέδρου  Δημοκρατίας  με  Λαϊκή  ψηφοφορία  και  με  σαφείς
Συνταγματικές  αρμοδιότητες.
 1. Εκτελεστική  Εξουσία : Εκλογή  Κυβερνήτη ( Πρωθυπουργού )  δια  της 
Λαϊκής  ψήφου. ( μόνον  εκλογή  πρωθυπουργού , όχι  πλέον  κόμματα ).
Ο   εκλεγείς,  κατ’  απόλυτη  πλειοψηφία,  Κυβερνήτης  διορίζει  8 (οκτώ )
Υπουργούς  πού  προϊστανται   των  οκτώ (8)  υπουργείων.  Οι  Υπουργοί 
Είναι  όλοι  της  απόλυτης  διακριτικής  ευχέρειας  του  εκλεγέντος  Κυβερνήτη,  ο  οποίος  και  φέρει  όλη  την  ευθύνη. (μπορεί να τους  παύσει και  να  διορίσει άλλους ).  Όλοι  οι  Υφυπουργοί  είναι  μόνιμοι,  εκ  της  δημοσίας  διοικήσεως – Γεν. Δ/ντές  και  είναι  και  οι  μόνοι  σύμβουλοι  του  Πρωθυπουργού. ( λεπτομερής ανάπτυξη σε μελέτη μου )
 1. Νομοθετική  εξουσία :  Εκλογή  104  Νομοθετών (βουλευτών)  εκλογή  δύο 
Ανά  Νομό  (52 Νομοί *2=104)  δια  της  Λαϊκής  ψήφου.  Οι  Νομοθέτες (βουλευτές)  ποτέ  δεν  υπουργοποιούνται,  μόνο  νομοθετούν  και  ασκούν  κοινοβουλευτικό  έλεγχο.
 1. Δικαστική  εξουσία : Παντελώς  ανεξάρτητη,  η  εκλογή  των  και  οι 
Προαγωγές  όλων  των  βαθμίδων  της  Δικαιοσύνης  θα  προκύπτουν  εκ  της  ιεραρχίας  των,  δια  των  ιδίων  αυτών  οργάνων.
 1. Θέσπιση  Δημοψηφισμάτων.
 2. Συνταγματικό  Δικαστήριο :  Θα  επιλαμβάνεται  όλων  των  πολιτειακών  και 
Πολιτικών  θεμάτων.  Οι  αρμοδιότητές  του  θα  ορισθούν  από  επαϊοντες  και  θα  είναι  διατυπωμένες  σαφώς  στον  νέο  καταστατικό  χάρτη  της  Χώρας.
 1. Ανώτατο  Εθνικό  Συμβούλιο.
 2. Τοπική  Αυτοδιοίκηση : Οι  Νομοί  της   Χώρας  είναι  52.  Ο  εκλεγείς  Πρωθυπουργός  θα  διορίσει  52  Νομαρχιακές  Διοικήσεις,  καταργουμένων  όλων  των  υπαρχουσών  σήμερα  βαθμίδων  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  καθόσον  αποτελούν  μέρος  της  εκτελεστικής  εξουσίας.

Όλα  τα  παραπάνω  ως  ιδέες,  τις  οποίες  καταθέτω  και  διατυπώνω  συνοπτικότατα  και  επιγραμματικά.  Δέον  όπως  η  Νέα  Ελληνική  Πατριωτική  Κυβέρνηση  επιληφθεί  διεξοδικά  όλων  αυτών,  και  πολλών  άλλων  ενδεχομένως,  με  σχετική  ομάδα  εργασίας  εμπειρογνωμόνων (Ελλήνων)  με  ταχύτατο  ρυθμό  καθ’ όσον  οι  καιροί  ου  μενετοί.  Διότι  υπάρχει  πλήθος  λεπτομερειών  υψίστης  σημασίας  πού  πρέπει  να  περιληφθούν  στο  νέο  Σύνταγμα,  το  οποίο  θα  απεικονίζει  εναργώς  τις  κατευθύνσεις  της  πνευματικής  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ.  Όχι  πλέον  λάθη,  διότι  αυτά  εκμεταλλεύονται  οι  εχθροί  της  Ελλάδος.

Β.  Οικονομικό  Σύστημα :

 1. Στάση  εξωτερικών  πληρωμών,  λόγω  επαχθούς  και  επονείδιστου  χρέους. 
Χρέους  επιβληθέντος  επί  του  Ελληνικού  Λαού,  από  ανθέλληνες  πολιτικούς  προδότες  της  Πατρίδας  και  αλλοδαπούς  επαίσχυντους  τραπεζίτες  και  τοκογλύφους-λαμόγια.
 1. Διαγραφή  του  εξωτερικού  χρέους  ( haircut ) κούρεμα  κατά  80%  και 
Και  διαπραγμάτευση  του  υπολοίπου  20%  σε  χρονικό  ορίζοντα  30  ετών  και  με  επιτόκιο  δεκαδικής  τάξεως.  Θα  είναι  και  η  τιμωρία  των  βδελυρών  τοκογλύφων,  πού  απομυζούν  την  Ελλάδα  μας  από  το  1821.
 1. Επαναφορά  του  εθνικού  Νομίσματος  της  ΔΡΑΧΜΗΣ  με  ισοτιμία 
1 ΕΥΡΩ =  1 ΔΡΑΧΜΗ.
Σημείωση :  τουλάχιστον  για  δύο  χρόνια  δεν  θα  πρέπει  η  νομισματική  επιτροπή  να  επιτρέψει,  ούτε  ΜΙΑΣ  ΔΡΑΧΜΗΣ  εξαγωγή.  Διότι  οι  διεθνείς  τραπεζική  αλητεία  αυτό  θα  περιμένει  για  να  υποτιμήσουν  την  Δραχμή.
 1. Κρατικοποίηση  όλων  των  ιδιωτικών  τραπεζών  πού  θα  λειτουργούν  πλέον 
Ως  κατάστημα  και  υποκαταστήματα  της  Νέας  εκδοτικής  τράπεζας  της  Ελλάδος.
 1. Νέα  Τράπεζα  της  Ελλάδος  με  νέο  λογότυπο,  θα  έχει  το  επανακτηθέν 
Εκδοτικό  προνόμιο.  Διότι  η  σημερινή  υπάρχουσα  τράπεζα  της  Ελλάδος  είναι  ιδιωτική  ( το 94% περίπου το έχουν οι Εβραίοι Ρότσιλντ από το 1928 ).
 1. Επαναλειτουργία  της  νομισματική  επιτροπής  για  τον  έλεγχο  των 
Συναλλαγματικών  ροών  ( εισροών-εκροών )  κατά  το  δοκούν,  βάσει  των  άμεσων  πραγματικών  αναγκών  της  Χώρας.
 1. Επιλεκτική  διαγραφή  όλων  των  χρεών  του  Ελληνικού  Λαού  προς  το 
Επαίσχυντο  τραπεζικό  κατεστημένο , ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ.
 1. Υπερπροσπάθεια  όλων  των  συντελεστών  της  εγχώριας  παραγωγής  εις  το 
Maximum  για  την  όσο  το  δυνατόν  υποκατάσταση  των  εισαγωγών,  ομοίως  και  ένταση  των  εξαγωγών.
 1. Αναδιάταξη  των  συντελεστών  της  παραγωγής α) αγροτικού  τομέα
(πρωτογενής)  με  αύξηση  του  ποσοστού  συμμετοχής  επί  του  εθνικού  προϊόντος (ΑΕΠ)  τουλάχιστον  στο  30%  β) αντίστοιχη  αναβάθμιση  του  δευτερογενούς  τομέα  ( βιομηχανίας, βιοτεχνίας κ.τ.λ.)  γ) υποχώρηση  των  υπηρεσιών  (τριτογενής)  σε  φυσιολογικά  επίπεδα.
Γενικώς  να  επιτευχθεί  ισόρροπη  κατανομή  των  συντελεστών  της  παραγωγής.
 1. Σταδιακή  και  ισόρροπη  αποκατάσταση  μισθών,  ημερομισθίων  
Και  συντάξεων  και  γενικώς  οικονομική  ενίσχυση  των  εργαζομένων,  με  μοχλό  το  επαναποκτηθέν  εκδοτικό  προνόμιο.
      11. Κατάργηση    του  ΤΟΚΟΥ,  λειτουργία  του  τραπεζικού  συστήματος  δια 
            της  Νέας  Εκδοτικής  Τράπεζας  Ελλάδος  πού  θα  πρέπει,  πλέον,  να 
            λειτουργεί  ως  Δημόσια  Υπηρεσία ( όλες οι δαπάνες της Τραπεζικής
            λειτουργίας  θα  καλύπτονται  από τον προϋπολογισμό )
      12. Νέο  φορολογικό  σύστημα.  Με  σημερινές  τιμές  τα  δημοσιονομικά
            έσοδα  από  το  νέο  σύστημα  φορολογίας  θα  κυμαίνονται  μεταξύ  117 
            Δισεκατομμυρίων  ΕΥΡΩ  Ή  ΔΡΑΧΜΩΝ  (1Ευρώ=1Δραχμή )  και
235    Δισεκατομμυρίων  αντιστοίχως.  ( έχω  αναρτήσει  σχετική  αναλυτική 
            Εργασία  μου  στον  ιστότοπο   christathan.blogspot.com )  με  αυτόματη 
            Κατάργηση  κάθε  άλλης  άμεσης  ή  έμμεσης  φορολογίας π.χ.  καταργούνται
            ΦΠΑ, καυσίμων,  μισθωτών  υπηρεσιών ,   κληρονομιών,  αγοροπωλησιών,
            Κ.λ.π.
      13. Πλήρης  αναμόρφωση  του  χρηματιστηρίου  αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)
      14. Επιδοτήσεις :  Για  να  αντιμετωπισθεί  η  ανταγωνιστικότητα  των  εγχώριων 
      προϊόντων  μας  θα  επιδοτούνται  επιλεκτικά  από  το  κράτος (εξαγωγές )
      οι  δεσμεύσεις  της  ΕΕ  μας  είναι  αδιάφορες,  εξάλλου  αυτή  η  ΕΕ 
      διαλύεται  εις  τα  εξ  ων  συνετέθη.

Ανέφερα  συνοπτικά  ορισμένες  ιδέες  μου.  Η  πνευματική  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  του  Ελληνισμού  θα  δώσει  νέα  κατεύθυνση  και  θα  χαράξει  νέες  αξίες  με  γνώμονα  δικαίου  και  φιλοσοφία  σκέψεως  τον  Ελληνορθόδοξο  πολιτισμό,  πού  είναι  δεδομένος  και  τον  υπηρέτησε  το  Ελληνικό  πνεύμα  και  έγινε  αμάλγαμα   με  την  θύραθεν  παιδεία  της  ορθοδόξου  πίστεως.

Χρίστος  Α Αθανασόπουλος
Chtistathan.blogspot.com

    
      
              

      

    
                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου