Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

          Η  ΑΔΙΕΞΟΔΗ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΡΙΣΗ

Η  παγκόσμια  οικονομική  κρίση   είναι  σ υ σ τ η μ ι κ ή  γιαυτό   και  θα  συνεχιστεί.  Οι  υπηρέτες  όμως  του  συστήματος,  διαχρονικά,  δεν  μπορούν  ή  δεν  θέλουν  ( από  δεσμεύσεις  πού  έχουν )  να  καταλάβουν  ότι  το  υπάρχον  πολιτικο-οικονομικό  σύστημα,  έχει  ήδη  καταρρεύσει.

Βασική  αιτία  η  αυξανομένη,  συνεχώς,  συγκέντρωση  του  παραγόμενου  πλούτου  στα  χέρια  μιάς  ισχυρής  διεθνούς  ολιγαρχίας.  Αυτό  γίνεται  με  την  συνεχή  σμίκρυνση  του  μεριδίου  της  εργασίας  στο  παγκόσμιο  ΑΕΠ  σε  σχέση  με  το  διεθνές  κεφάλαιο.

Οι  εργαζόμενοι  πιο  φτωχοί  και  οι  κεφαλαιούχοι  πάμπλουτοι.  Είναι  δε  πάμπλουτοι  διότι  καρπούνται  το  70 – 80 %  περίπου  του  εκ  της  εργασίας  πλούτου.  Εκμεταλλευόμενοι  την  συνεχώς  προοδεύουσα  τεχνολογία.

Μία  είναι  η  λύση :  Η  ταύτιση  εργασίας  και  κεφαλαίου.  Αυτοί  οι  δύο  συντελεστές  να  γίνουν  ΕΝΑΣ. 

Δύο  είναι  οι  συντελεστές  της  παραγωγής  ΕΔΑΦΟΣ  και  ΕΡΓΑΣΙΑ  τίποτα  άλλο,  όλα  τ’άλλα     είναι  πλάνη  οικτρά.  Το  κεφάλαιο  είναι  η  εργασία  και  η  εργασία  το  κεφάλαιο.
Να  ενωθούν  τα  διεστώτα,  πού  οι  εναγείς  της  παγκόσμιας  διακυβέρνησης  τα  έχουν  διασπάσει.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου