Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

ΝΕΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΤΑΣΗ


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  ( συνοπτικά )

Ο  θεσμός  και  ο  ρόλος  της  λειτουργίας  του  χρηματιστηρίου  θα  πρέπει  να  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  της  οικονομίας,  διαπραγματευόμενο  αξιόγραφα,  όλου  του  φάσματος  των  επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα  των  εισηγμένων  στο  Χ.Α.Α.,  εκτός  βεβαίως,  των  ιδιωτικών  τραπεζών.
Η  πορεία  των  εισηγμένων  αξιών  πρέπει  να  παρακολουθείται  στενά  από  την  επιτροπή  κεφαλαιαγοράς  του  ΧΑΑ,  και  κάθε  15θήμερο  να  δημοσιεύεται  συνοπτική  κατάσταση  της  οικονομικής  θέσης  των  εισηγμένων.  Αυξομειώσεις  των  τιμών  των  αξιογράφων  με  τεχνητό  τρόπο  ( σπέκουλα )  επισύρει  την  άμεση  επέμβαση  της  επιτροπής  του  ΧΑΑ  σε  τρόπο  ώστε  να  αποκαθίσταται   άμεσα 
( ενδοσυνεδριακός )  η  ισορροπία,  με  αυστηρότατες  ποινές. Οίκοθεν  νοείται  ότι  η  Κεντρική  Τράπεζα,  ως  εκ  του  ρόλου  της  και  της  αποστολής  της,  δεν  είναι  δυνατόν  να  εισάγεται  στο  ΧΑΑ.  Το  χρηματιστήριο  είναι  επενδυτικό  και  αποταμιευτικό  εργαλείο  για  την  οικονομία  και  όχι  όργανο  εκμετάλλευσης  και  απάτης  των  σπεκουλαδόρων  και  τοκογλύφων  τραπεζιτών,  πού  με  τα  διάφορα 
“ παιχνίδια’’  τους  καταληστεύουν  την  εργασία  και  εξαπατούν  την  κοινωνία.
Ας  θυμηθούμε  το  τελευταίο  χρηματιστηριακό  σκάνδαλο,  πού  χαθήκαν  περιουσίες  ολόκληρες  του  Ελληνικού  Λαού.
                            

1 σχόλιο: