Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012


                 Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΚΡΙΣΗ   ΠΟΥ  ΑΡΧΙΣΕ  ΤΟ  2008  ΕΙΝΑΙ  ΔΟΜΙΚΗ

Η  κρίση  είναι  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ  και   όχι  απλώς  χρηματοπιστωτική,  όπως  θέλουν  να   την  παρουσιάζουν  οι  εναγείς  του  συντελούμενου    εγκλήματος  κατασκευαστές  του  επαίσχυντου  και  απάνθρωπουκαπιταλισμού  επειδή 
  η  κρίση  είναι  συστημική   γιαυτό  όλο  το 
οικοδόμημα  καταρρέει.  Άνοιξαν  τον  « λάκκο»  και  θα  πέσουν  μέσα,  οι  επιδιώκοντες 
την  παγκόσμιο  κυριαρχία  και  παγκόσμια  διακυβέρνηση.  Γνωστοί  πλέον  σε  όλους  μας  και  όχι  αόρατοι!  Όλα  θα  αλλάξουν  με  νέο  ανθρώπινο  πολιτικό  και  οικονομικό  μοντέλο.  Η  πραγματική  Νέα  Εποχή  της  Ελληνο-ορθοδοξίας  πλησιάζει  η  μεγάλη  πνευματική  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  θα  ανατρέψει  όλο  το  υπάρχον  σάπιο  σ ύστημα  με  όλον  τον  συρφετό  μιας  ανήθικης  πολιτικό-οικονομικής  οικογενειοκρατίας,  πού  απομυζά  τον  Ελληνικό  Λαό.
 EX  ORIENT  LOYX

Χρίστος Α Αθανασόπουλος
www. Christathan. Blogspot. com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου