Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012


                                                          ΤΟΚΟΣ
           ΟΙ  παρενέργειες  του  ΤΟΚΟΥ  στην  οικονομική  λειτουργία
Εκτός  των  άλλων  παρενεργειών  πού  προκαλεί  στην  οικονομία  ο  τόκος  όπως  π.χ.  η  αύξηση  του  κόστους  του  χρήματος  (αφού το χρήμα ως συναλλακτικό μέσο δεν πρέπει, και δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα )  Είναι  ότι  ο  τόκος  παίζει  καθοριστικό  ρόλο  σε  κάθε  επενδυτική  πρωτοβουλία.  Και  τούτο  διότι,  για  την  δημιουργία  μιας  νέας  επένδυσης,  σε  οποιοδήποτε  τομέα  της  παραγωγής,  προσδιοριστικός  παράγων  είναι  ο  αγοραίος  τόκος.  Αν  το  υπολογιζόμενο  από  τον  επενδυτή  κέρδος  είναι  κατώτερο  ή  ελάχιστα  ανώτερο  του  αγοραίου  τόκου,  τότε  ο  υποψήφιος  επενδυτής  αντί  να  διακινδυνεύσει  τα  κεφάλαιά  του  στην  επένδυση  τα  τοποθετεί  σε   τραπεζικές  καταθέσεις  ή  τίτλους  και  με  τον  τρόπο  αυτό  η  οικονομία  από  πραγματική,  παραγωγική,  γίνεται  χρηματοπιστωτική,  πού  με  διάφορα  χρηματοπιστωτικά  προϊόντα ( repos, options, futures, swaps, cds κ.λ.π. )  διογκώνεται  και  γίνεται  ‘ φούσκα ’.  Ναι  αλλά  τα  αγαθά  της  γης  ποιος  θα  τα  εξάγει ;  επομένως  η  κατάργηση  του  τόκου  θα  απελευθερώσει  τις  οικονομίες  και  θα  συντρίψει  τους  εναγείς  τραπεζίτες  και  χρηματιστές  -σουλατσαδόρους.  Δηλαδή  ‘ χαρτοκλέφτες ’  τζογαδόρους.  Διότι  δύο  μόνον  αξίες  υπάρχουν :  Η  ΓΗ  πού  δίδει  όλα  τα  αγαθά   και  Η  ΕΡΓΑΣΙΑ  η  οποία  επεμβαίνει  στην  ύλη,  την  μορφοποιεί  και  παράγει  αγαθά.  Δηλαδή  πραγματικό  στερεό  κεφάλαιο ( Ζολώτας ).  Όχι  τζογαρίσματα  στα  καζινο-χρηματιστήρια,  τα  οποία  έχουν  εκφύγει  του  σκοπού  τους  λόγω  υποβολιμαίας  διαβρώσεως.  Διότι  η  κύρια  αποστολή  του  θεσμού  αυτού  είναι  η  αδάπανη  άρδευση  της  οικονομίας  με  κεφάλαια.  Παρεμπιπτόντος  να  αναφέρω,  ότι  ουδόλως  πρέπει  οι  τραπεζικές  μετοχές  να  είναι  εισηγμένες  στο  χρηματιστήριο,  διότι   άλλοιώνουν  την  λειτουργία  του. Αλλά  θα  επανέλθω  εκτενώς  στην  καινοφανή  πρότασή  μου  περί  καταργήσεως  του  ΤΟΚΟΥ.
Χρίστος Α Αθανασόπουλος
Christathan.blogspot.com      
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου