Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΩΡΗΣΗ

Κατά μήνα Μάρτιο του 2010 είχα διατυπώσει, επί του οικονομικού προβλήματος της χώρας, και για την σωτηρία της πατρίδος μας, τά ακόλουθα :
Δέον γενέσθαι
  1. Στάση εξωτερικών πληρωμών.
  2. Άμεση έξοδος από την Ευρωζώνη ( ΟΝΕ ) με επαναφορά της δραχμής.
  3. Ισιτιμία Ευρώ – νέας Δραχμής : 1ευρώ = 1 Δραχμή, για να μην διαταραχθεί η εσωτερική αγοραστική αξία.
  4. Κρατικοποίηση όλων των ιδιωτικών τραπεζών.
  5. Επαναλειτουργία της νομισματικής επιτροπής ( Τράπεζα Ελλάδος ) για τον έλεγχο των συναλλαγματικών ροών (εισροών-εκροών) κατά το δοκούν, βασει των άμεσων πραγματικών αναγκών της χώρας.
  6. Υπερπροσπάθεια όλων των συντελεστών της εγχώριας παραγωγής εις το maximum της υποκατάστασης των εισαγωγών, ομοίως και ένταση των εξαγωγών, όσον το δυνατόν.
  7. Αναβάθμιση του αγροτικού τομέα της οικονομίας (πρωτογενής τομέας ) με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής επί του Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΠ) τουλάχιστον στο 30%
  8. Αντίστοιχη αναβάθμιση του δευτερογενούς τομέα (Βιομηχανία,Βιοτεχνία κ.τ.λ.) και υποχώρηση των υπηρεσιών ( τριτογενής τομέας ) σε φυσιολογικά επίπεδα.
Γενικώς να επιτευχθεί ισόρροπη κατανομή των συντελεστών της παραγωγής. Αυτά ως πρώτη φάση, με παράλληλη ενίσχυση των εργαζομένων, με μοχλό το επαναποκτηθέν εκδοτικό προνόμιο (θεωρία keynes ), και ούτε απολύσεις χρειάζονται, ούτε συρρίκνωση του εισοδήματος των εργαζομένων. Όλα τα άλλα εκ του πονηρού.
Η παρούσα όμως Κυβέρνηση αποφάσισε να φέρει την Τρόικα ( ΔΝΤ,ΕΚΤ.ΕΕ) και να υπογράψει μνημόνιο για την εφαρμογή οικονομικής πολιτικής, με τις υποδείξεις της τρόικας. Αυτό έγινε λόγω αδυναμίας της χώρας να εξοφλεί τα τοκοχρεολύσια των δανείων μας, παρεμπιπτόντως, οι τόκοι υπερβαίνουν το 60% του συνολικού δανεισμού.
Με την υπογραφή του μνημονίου, δανειστήκαμε από Κράτη πλέον, 110 Δίς ευρώ (θα γίνουν 140) για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε προς τους ιδιωτικούς τοκογλύφους ή ιδιωτικές τράπεζες ή ιδιωτικά κεφάλαια (hedges funds ). Διά του τρόπου αυτού (τρόικα) το χρέος μας προς ιδιώτες μετετράπει εις χρέος προς Κράτη, προς Κρατικές οντότητες, επομένως ενώ προηγουμένως μπορούσαμε να αντιδράσουμε και να ενεργήσουμε με τον τρόπο πού παραπάνω, πρότεινα όπου οι ιδιώτες, γενικώς, πιστωτές μας δεν θα μπορούσαν να μας επιβάλλουν ποινές, διότι ιδιωτικοί πιστωτικοί φορείς θα ήταν αντιμέτωποι με κρατική οντότητα, δηλάδη την Ελλάδα μας. Τώρα όμως με την προδοτική αυτή μετάθεση του χρέους μας από ιδιώτες σε κράτη δεν μπορούμε να αντιδράσουμε , το δε υπογραφέν μνημόνιο περιέχει πολύ αυστηρούς όρους και υποχρεώσεις για την συμμόρφωσή μας προς τα υπογραφέντα. Μόνον με την συγκατάθεση των πιστωτών μας κρατών ( 110 Δίς ) μπορούμε να πραγματοποιήσουμε χρονική αναδιαπραγμάτευση εξόφλησης των οφειλών μας. Θα πρέπει δε να σημειώσω, ότι αυτά πού λέγονται και γράφονται π.χ. περί ελεγχόμενης πτώχευσης κ.τ.λ. είναι αφελή, διότι όπως γνωρίζω, στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα ή πτωχεύεις και ακολουθείς την πτωχευτική διαδικασία ή αναδιαπραγματέυσε με τους πιστωτές σου το χρέος σου. Αυτά αναφορικώς με την παρούσα κατάσταση ως έχει σήμερα (de lege lata ).
Mετά την δημοσίευση ( ανάρτηση ) στον ιστότοπον μου (www christathan. Blogspot.com ) της εργασίας μου για το φορολογικό με σύνοψη της όλης μελέτης μου, υπό τον τίτλο « Η ΓΗ ΜΑΣ» αλλάζουν πλέον, άρδην όλα τά δεδομένα διότι καθορίζεται με απλούς αριθμητικούς υπολογισμούς νέος τρόπος φορολογίας που ενώ απαλλάσσει τους πολίτες από το φορολογικό άγος ( ΦΠΑ, τέλη, και γενικώς πάσης άλλης επιβάρυνσης ) δίνει στο Κράτος ετήσιο έσοδο της τάξεως των 236 Δίς ευρώ (grosso modo ) ποσό πού είναι τουλάχιστον τριπλάσιο της συνολικής κρατικής δαπάνης. Νομίζω ότι υπάρχει πλέον μία νέα θεώρηση της αντιμετώπισης του οικονομικού μας, γενικά , προβλήματος με τον νέον τρόπον φοπολόγησης, τά έσοδα τού κρατικού ταμείου ( fiscus ) υπερκαλύπτουν όλες μας τίς υποχρεώσεις, καί μάλιστα σέ σκληρό νόμισμα τό ευρώ , νομίζω ότι άν ισχύσει η νέα φορολογική μέθοδος από τό νέον έτος 2011 όλα αλλάζουν, καί τό σπουδαιότερο είναι ότι θά τούς έλθουμε < καπάκι> καί οι τυχάρπαστοι τοκογλύφοι της παγκοσμιοποίησης, θά χάσουν τόν <μπούσουλα>. <Εμείς πλέον στήν Ευρώπη ( καί όχι μόνον ) θά έχουμε τό επάνω < χέρι >. Δέν χρειάζεται πλέον νά ζητιανεύουμε δανεικά χρήματα. Θά είμαστε μία πλούσια χώρα, όπως καί είμαστε. Τό πρόβλημα πλέον είναι πολιτικό, πρέπει νά φύγει όλο τό υπάρχον πολιτικό προσωπικό νά εξοβελισθεί, θά πρέπει νά γίνει πνευματική επανάσταση, πρέπει νά αλλάξουν όλα, πολιτική σκέψη καί πρακτική, οικονομικό σύστημα καί μεθοδολογία καί τό σπουδαιότερο επαναφορά της κοινωνίας στίς Ελληνικές - ορθόδοξες χριστιανικές αξίες. Όλο τό καταρρέον πολιτικό καί οικονομικό σύστημα ( τό επαναλαμβάνουμε ) πρέπει νά αξαφανσθεί νά < εξαχνωθεί > Διότι < Ουδείς δέ επιβάλλει επίβλημα ράκους αγνάφου επί ιματίω παλαιώ, αίρει γάρ τό πλήρωμα αυτού από τού ιματίου, καί χείρον σχίσμα γίνεται.Ουδέ βάλλουσιν οίνον νέον είς ασκούς παλαιούς, εί δέ μήγε, ρήγνυνται οι ασκοί, καί ο οίνος έκχείται καί οι ασκοί απολούνται, αλλά οίνον νέον είς ασκούς βάλλουσι καινούς, καί αμφότεροι συντηρούνται> Ματθ. Κεφ. Θ΄16,17

Επομένως ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ μέ νέες ιδέες ρηξικέλευθες πού όντος υπάρχουν.


ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου