Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ
<.... και ποιήσας φραγγέλιον
εκ σχοινίων πάντας εξέβαλεν εκ
του ιερού, τα τε πρόβατα και
τούς βόας, και των κολλυβιστών
εξέχεε το κέρμα και τας τραπέ-
ζας ενέτρεψε > ιωαν. Β', 15
  1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (εθνικοποίηση )
  2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ.
  3. ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Οι ιδιωτικοί τραπεζίτες είναι ο βραχίονας τών δημιουργών της παγκόσμιας κυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου