Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

< Ο Έλλην εγεννήθη κατά θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος τής ανθρωπότητος. Τούτο τό έργον εκληρώθη αυτώ. Αύτη η αποστολή αυτού. Αύτη η κλήσις αυτού εν τοίς έθνεσιν > ( Άγιος Νεκτάριος, 90 χρόνια από τήν κοίμησή του )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου