Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

                      ΟΙ   ΠΕΣΣΟΙ

Δυστυχώς  δεν  γίνονται  πιόνια  μόνον  άτομα  ή  μεγάλες  επιχειρήσεις  ή  οικογένειες,  αλλά  και  κρατικές  οντότητες.  Ένα  αόρατο  « χέρι »  κατευθύνει  τους  πεσσούς  για  να  εξυπηρετήσει  το  όραμα  του,  το  διαχρονικό  και  απώτερο  δηλαδή   να  αποκτήσει   το 
«χέρι »  αυτό,  την  παγκόσμια  διακυβέρνηση.  Λέμε  π.χ.  αυτή  την  ενέργεια  την  κάνουν  οι  Γάλλοι,   αμ  δε !  δεν  είναι  οι  Γάλλοι,  όπισθεν  των  Γάλλων  ευρίσκεται  το  αόρατο 
 « χέρι »,  το  ίδιο  συμβαίνει  και  με  όλα  σχεδόν  τα  κράτη  π.χ.  Αγγλία, Γερμανία,  Ρωσσία,  Αμερική  κ.τ.λ. 
Μα  πώς  αυτό  το  « χέρι »  μπορεί  και  κατευθύνει  ολόκληρες  κρατικές  οντότητες;  Αυτό  γίνεται  κατορθωτό,  και  τώρα  φαίνονται  εναργώς  τα  αποτελέσματα  της  σατανικής  δράσης  του  «χεριού »  μέσα  από  το  βάθος  του  χρόνου.  «Αυτοί »  έχουν  φροντίσει  να  δημιουργήσουν  ποικιλώνυμες  « λέσχες »  πού  καταλλήλως  προπαρασκευάζουν  αυτούς  πού  πρόκειται  να  προωθήσουν  στις  διακυβερνήσεις  των  χωρών  ως  εκούσια  ή  ακούσια   όργανά  τους.  Βεβαίως  η  προώθηση  αυτή  γίνεται  με  το  χρήμα  πού  διαθέτει  το  « χέρι »  μέσω  των  ιδιωτικών  τραπεζών  πού  ελέγχουν  και  όχι  μόνον.  Το  χρήμα  αυτό  όμως  είναι  των  Λαών,  πού  οι  Λαοί  το  καταθέτουν  στο  ιδιωτικό  τραπεζικό  σύστημα,  χρηματιστήριο  κ.τ.λ.  Επομένως  χρησιμοποιούν,  κατά  σατανικό  τρόπο,  τον  πλούτο  πού  παράγει  η  εργατική  δύναμη.  Εδώ  ευρίσκει  την  πλήρη  επαλήθευσή  του  ένα  σοφό  Ιταλικό  απόφθεγμα :  « το ξύλο τροφοδοτεί την  φωτιά  πού το  καταναλώνει – κατακαίει ».  Επομένως  όταν  λέμε  για  κάποιο  κράτος,  ότι  δημιουργεί  καταστάσεις  όπως  π.χ.  η  Αμερική,  την  παγκοσμιοποίηση,  δεν  είναι  ο  Αμερικανικός  Λαός,  αλλά  « ΑΥΤΟΙ »  δηλαδή  οι  «εκείνοι  των  εκείνων »  κατά  επιτυχή  έκφραση ,προ  ετών,  αποβιώσαντος  συνομιλητή  μου.
Επιμύθιο :  Κράτη  πεσσοί ,  δηλαδή  πιόνια,  των  εναγών,  διά  να  τυραννούν  και  κλέβουν  τους  Λαούς  πού  τους  θεωρούν  υποχείριά  τους.

Χρίστος   Α Αθανασόπουλος
www.christathan.blogspot.comΠέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

                             ΟΙ   ΔΟΛΙΟΙ

Οι  θρασύδειλοι  υποκρινόμενοι  τους   γενναίους,  πάντα  ενεργούν  κρυπτόμενοι   όπισθεν   των  ισχυρών.  Πότε  πίσω  από  τους  τότε  ισχυρότατους  Ρωμαίους,  πότε  πίσω  από  τους  Τούρκους ( θανάτωση Πατροκοσμά ),  πότε  πίσω  από  τους  Γερμανούς (Χίτλερ-εταιρία Κρούπ )  και  τώρα  πίσω  από  τους  Αμερικανούς.  Αυτό  το  επιτυγχάνουν  μέσω  των  διαφόρων  « λεσχών »  πού  διαχρονικά  έχουν  δημιουργήσει.  Οι  « λέσχες »  αυτές  είναι  ποικίλων  ονομάτων.  Επίσης  ενεργούν  διαβρώνοντας  την  παιδεία (γειά σου  κυρά Διαμάντω )  Το  μέγα  εμπόδιο  και  κάρφος  στα  μάτια  τους  είναι  η  Ελληνορθοδοξία  και  ο  Ελληνισμός   τώρα  πού  έχουν  φτάσει  το  τελευταίο   σκαλοπάτι  της  αυτοκαταστροφής  τους.  Επειδή  γνωρίζουν  ότι  οι  « ημέρες »  τους  είναι  λίγες  και  ότι  πρόκειται  να  σαρωθούν  από  την  επερχόμενη  πνευματική  επανάσταση,  για  αυτό  με  τα  γλοιώδη  και  δουλόφρονα  όργανά  τους  ( πού  εξοφλούν  « γραμμάτια » ),  βάλουν  κατά  της  ορθοδόξου  εκκλησίας.  Θέλουν  ύπουλα  και  σταδιακά,  να  ελαττώσουν  τον  Κλήρο (ως  αν  οι  κληρικοί να είναι  υπάλληλοι ).  Επεμβαίνουν  στα  της  Εκκλησίας  και  επιδιώκουν  νομοθετικά,  οι  άθλιοι,  να  καθορίζουν  αυτοί  τον  αριθμό  των  λειτουργών  του  Υψίστου.  Αγνοούν,  ή  μάλλον  θέλουν  να  αγνοούν,  ότι  η  Εκκλησία  είναι  Θεοσύστατον  καθίδρυμα  σωτηρίας (Δογ. Τομ.β΄ σελ340 Π. Τρεμπέλα )  και  ότι   « σκληρόν  εστί  προς  κέντρα  λακτίζειν»
Ύπουλοι,  θρασύδειλοι,  εναγείς,  το  τέλος  σας  πλησιάζει,  σας  γνωρίζουμε  πλέον.  Ο Δημιουργός  πάντων  των  γεγονότων  Σωτήρας  Χριστός,  σώζει  την  Εκκλησία  Του.

Χρίστος  Α Αθανασόπουλος

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

                             ΟΙ   ΔΟΛΙΟΙ

Οι  θρασύδειλοι  υποκρινόμενοι  τους   γενναίους,  πάντα  ενεργούν  κρυπτόμενοι   όπισθεν   των  ισχυρών.  Πότε  πίσω  από  τους  τότε  ισχυρότατους  Ρωμαίους,  πότε  πίσω  από  τους  Τούρκους ( θανάτωση Πατροκοσμά ),  πότε  πίσω  από  τους  Γερμανούς (Χίτλερ-εταιρία Κρούπ )  και  τώρα  πίσω  από  τους  Αμερικανούς.  Αυτό  το  επιτυγχάνουν  μέσω  των  διαφόρων  « λεσχών »  πού  διαχρονικά  έχουν  δημιουργήσει.  Οι  « λέσχες »  αυτές  είναι  ποικίλων  ονομάτων.  Επίσης  ενεργούν  διαβρώνοντας  την  παιδία (γειά σου  κυρά Διαμάντω )  Το  μέγα  εμπόδιο  και  κάρφος  στα  μάτια  τους  είναι  η  Ελληνορθοδοξία  και  ο  Ελληνισμός   τώρα  πού  έχουν  φτάσει  το  τελευταίο   σκαλοπάτι  της  αυτοκαταστροφής  τους.  Επειδή  γνωρίζουν  ότι  οι  « ημέρες »  τους  είναι  λίγες  και  ότι  πρόκειται  να  σαρωθούν  από  την  επερχόμενη  πνευματική  επανάσταση,  για  αυτό  με  τα  γλοιώδη  και  δουλόφρονα  όργανά  τους  ( πού  εξοφλούν  « γραμμάτια » ),  βάλουν  κατά  της  ορθοδόξου  εκκλησίας.  Θέλουν  ύπουλα  και  σταδιακά,  να  ελαττώσουν  τον  Κλήρο (ως  αν  οι  κληρικοί να είναι  υπάλληλοι ).  Επεμβαίνουν  στα  της  Εκκλησίας  και  επιδιώκουν  νομοθετικά,  οι  άθλιοι,  να  καθορίζουν  αυτοί  τον  αριθμό  των  λειτουργών  του  Υψίστου.  Αγνοούν,  ή  μάλλον  θέλουν  να  αγνοούν,  ότι  η  Εκκλησία  είναι  Θεοσύστατον  καθίδρυμα  σωτηρίας (Δογ. Τομ.β΄ σελ340 Π. Τρεμπέλα )  και  ότι   « σκληρόν  εστί  προς  κέντρα  λακτίζειν»
Ύπουλοι,  θρασύδειλοι,  εναγείς,  το  τέλος  σας  πλησιάζει,  σας  γνωρίζουμε  πλέον.  Ο Δημιουργός  πάντων  των  γεγονότων  Σωτήρας  Χριστός,  σώζει  την  Εκκλησία  Του.

Χρίστος  Α Αθανασόπουλος

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011     Οι  παρενέργειες  του  ΤΟΚΟΥ  στην  οικονομική  λειτουργία

Εκτός  των  άλλων  παρενεργειών  πού  προκαλεί  στην  οικονομία  ο  τόκος  όπως  π.χ.  η  αύξηση  του  κόστους  του  χρήματος  ( αφού το  χρήμα ως συναλλακτικό μέσο δεν πρέπει , και δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα ).  Είναι  ότι  ο  τόκος  παίζει  καθοριστικό  ρόλο  σε  κάθε  επενδυτική  πρωτοβουλία.  Και  τούτο,  διότι  για  την  δημιουργία  μίας  νέας  επένδυσης,  σε  οποιοδήποτε  τομέα  της  παραγωγής,  προσδιοριστικός  παράγων  είναι    ο  αγοραίος  τόκος.  Αν  το  υπολογιζόμενο  υπό  του  επενδυτή  κέρδος  είναι  κατώτερο  ή  ελάχιστα  ανώτερο  του  αγοραίου  τόκου,  τότε  ο  υποψήφιος  επενδυτής  αντί  να  διακινδυνεύσει  τα  κεφάλαιά  του  στην  επένδυση,  τα  τοποθετεί  σε  τραπεζικές  καταθέσεις  ή  τίτλους  και  με  τον  τρόπο  αυτό  η  οικονομία  από  πραγματική,  παραγωγική,  γίνεται  χρηματοπιστωτική,  πού  με  διάφορους  χρηματιστηριακούς  χειρισμούς  ( τζόγος )   διογκώνεται  και  γίνεται  « φούσκα ».  Ναι  αλλά  τα  αγαθά  της  γης  ποιος  θα  το  εξάγει ;  επομένως  η  κατάργηση  του  τόκου  θα  απελευθερώσει  τις  οικονομίες  και  θα  συντρίψει  τους  εναγείς  τραπεζίτες  και  χρηματιστές  (σουλατσαδόρους).
 Δηλαδή  τους  χαρτοκλέφτες ,τζογαδόρους.
Χρίστος  Α Αθανασόπουλος

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

        Η  ΔΙΕΘΝΗΣ   ΤΩΝ   ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ
<< …. Και  ποιήσας  φραγγέλιον  εκ  σχοινίων
           πάντας  εξέβαλεν  εκ  του  ιερού,
           τα  τε  πρόβατα  και  τους  βόας,  και  των 
           κολλυβιστών  εξέχεε  το  κέρμα  και  τας  
           πραπέζας  ανέτρεψε ….>>  Ιωαν.  Β΄, 15

Η  ορθόδοξη  χριστιανική  διδαχή,  διά  την  ευημερία  της  Ανθρωπότητας  επί  της  γής,  επιτάσσει  την  απαλλαγή  μας  από  τα  δεσμά  της  ληστρικής  τραπεζοκλεπτοκρατίας.   Πρέπει  να  εξοβελισθεί  όλο  το  συνονθύλευμα  των  απατεώνων  πού  προκαλούν  τις  οικονομικές  κρίσεις  και  τους  διάφορους  τοπικούς  και  παγκόσμιους  πολέμους.
Η  συμμορία  της  διεθνούς  απάτης  και  αλητείας  :
1.Τών  ιδιωτικών  τραπεζών.
2.Των  χρηματιστών ( σπεκουλαδόροι – σορτάκιδες )
3.hedge  funds  ( όλα  τα  κεφάλαια  της  μαφίας )
4.Των  εταιρειών  αξιολόγησης  ή  παραπλάνησης  και  εξαπάτησης των Λαών.  Όλο  αυτό  το  σύστημα  της  ληστείας   νομοτελειακά  καταρρέει,  πνέει  τα  λοίσθια.
Ε π ο μ έ ν ω ς :
Πνευματική  επανάσταση,  τώρα. 
Νέες  ιδέες  και  προτάσεις
Νέο  πολιτικό  και  οικονομικό  σύστημα ( Η  κρίση  είναι  συστημική )
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΤΩΝ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΤΡΑΠΕΖΩΝ  (Κρατικοποίηση )
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΤΟΥ   ΤΟΚΟΥ 
Πρέπει  να  συντρίψουμε  τους  μοχλούς  της  συμμορίας  πού  επιδιώκουν  την  παγκόσμια  Διακυβέρνηση. EX  ORIENT  GUX.

Χρίστος  Α Αθανασόπουλος


Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

       Η  ΣΩΤΗΡΙΑ  ΤΟΥ  ΛΑΟΥ
       ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ    ΝΟΜΟΣ

( SALUS  POPULI  SUPREMA  LEX  ESTO )

Σε  αυτό  το  σύντομο  σημείωμά  μου  και  επειδή  οι  καιροί  ού  μενετοί,  θα  κάμω  την  παρακάτω  πρόταση,  πού  κατά  την  δική  μου  ταπεινή  γνώμη,  νομίζω  ότι  επιβάλλεται,  τώρα  αμέσως,  να  εφαρμοσθεί,  για  την  σωτηρία  του  Λαού  μας  την  ύστατη  στιγμή.
1.Στάση  εξωτερικών   πληρωμών,  με  χρονικό  ορίζοντα  αναδιαπραγμάτευσης  του  χρέους  30  ετών.
2.Άμεση  έξοδος  από  την  Ευρωζώνη (ΟΝΕ )   με  επαναφορά  της  ΔΡΑΧΜΗΣ.  
3.Iσοτιμία  ευρώ -  Νέας  Δραχμής :  1 ευρώ= 1 Δραχμή  για  να  μην  διαταραχτεί  η  εσωτερική  αγοραστική  αξία.
4.Κρατικοποίηση  όλων  των  ιδιωτικών  τραπεζών.
5.Επαναλειτουργία  της  νομισματίκης   επιτροπής  ( Τράπεζα  Ελλάδος )  για  τον  έλεγχο  των  συναλλαγματικών  ροών ( εισροών-εκροών )  κατά  το  δοκούν,  βάσει  των  άμεσων  πραγματικών  αναγκών  της  Χώρας.
6.Υπερπροσπάθεια   όλων  των  συντελεστών  της  εγχώριας  παραγωγής  εις  το  maximum  της  υποκατάστασης  των  Εισαγωγών,  ομοίως  και  ένταση  των  Εξαγωγών ( όσον το δυνατόν )
7.Αναβάθμιση  του  αγροτικού  τομέα  της  οικονομίας  ( πρωτογενής τομέας )  με  αύξηση  του  ποσοστού  συμμετοχής  επί  του  Εθνικού  Εισοδήματος (ΑΕΠ )   τουλάχιστον  στο  30%.
8.Αντίστοιχη  αναβάθμιση  του  Δευτερογενούς  τομέα ( Βιομηχανία-Βιοτεχνία κ.λ.π. )  και  υποχώρηση  των  Υπηρεσιών ( Τριτογενής Τομέας )  σε  φυσιολογικά  επίπεδα.
Γενικώς  να  επιτευχθεί  ισόρροπη  κατανομή  των  συντελεστών  της  παραγωγης.
Αυτά  ως  πρώτη  φάση.  Με  παράλληλη  ενίσχυση  των  εργαζομένων,  με  μοχλό  το  επαναποκτηθέν  Εκδοτικό  Προνόμιο ( Θεωρία KEYNES ).
Oύτε  απολύσεις  χρειάζονται,  ούτε  συρρίκνωση  του  εισοδήματος  των  πολιτών (σταδιακή  ένταση  της  κατανάλωσης  ).  Όλα  τα  άλλα  εκ  του  πονηρού.
9.Κατάργηση   του  ΤΟΚΟΥ.
Να  εξοβελίσουμε    μια  για  πάντα,  τους  ληστές  της  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  μας.  Εμείς  είμαστε  η  πραγματική  δύναμη  και  όχι  τα  σκιάχτρα,  οι  τυχάρπαστοι  χαρτοκλέφτες  των  δομημένων  ομολόγων,  των spreads, hedge funds   των  χρηματιστηρίων,   και  όλων   αυτών των   τεχνασμάτων    της  διεθνούς  αλητείας  των  κερδοσκόπων .


Χρίστος   Α Αθανασόπουλος 

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

   ΠΡΟΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ 
   ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ

Συνάδελφοι  συνδικαλιστές,  απογαλακτιστείτε  αμέσως  από  τους  φαύλους  κομματικούς  μηχανισμούς.
Σείς  είσαστε  εκπρόσωποι  του  μεγαλύτερου  αγαθού,  ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  του  μόνου  συντελεστή  πού  παράγει  πλούτο.  Σείς  είσαστε  ανώτεροι  των  ευτελών  και  ανάξιων  πολιτικών  και  γιαυτό  απομακρυνθείτε  από  τα  κόμματα  του  υπάρχοντος  πολιτικού  φάσματος.
Συνάδελφοι  συνδικαλιστές,  έχετε  τον  τρόπο  με  τις  αρχαιρεσίες  να  καταργήσετε  τους  προσκυνημένους.  Δημιουργείστε  νέες  ηγεσίες  πού  θα  υπηρετούν  και  θα  αγωνίζονται,  ώσπου  να  φύγει  το  σημερινό  άγος  της  κομματοκρατίας.  Ντροπή  και  αισχύνη  στους  συνδικαλιστές  πού  έγιναν  υπουργοί  και  παρατρεχάμενοι  των  φαύλων  πολιτικών.
Η  νέα  εποχή  της   πνευματικής  επανάστασης  έρχεται,  σείς  θα  αποτελέσετε  τον  βασικό  της  πυλώνα.  Δεν  έχετε  ανάγκη  από  κανένα  προστάτη  γιατί  σείς  είσαστε  η  ισχύς,  η  ΕΡΓΑΣΙΑ.  Οι  πολιτικοί  είναι  ανάξιοι  και  να  λύσουν  τα  κορδόνια  των  παπουτσιών  σας.  Σείς  αποτελείτε  την  πραγματική  ΕΛΙΤ  της  χώρας  μας και  όχι  οι  απατεώνες  της  πολιτικής,  οι  τραπεζίτες  και  πουλημένοι  δημοσιογράφοι.  Η  πολιτική  συμμορία  θέλει  να  γκρεμίσει  την  Ελλάδα  και  τον  ελληνικό  πολιτισμό.   Είναι  εντολοδόχοι  α υ τ ώ ν  πού  θέλουν  να  ισοπεδώσουν  τα  πάντα  για  να  κάνουν  πραγματικότητα  την  παγκόσμια  κυβέρνηση.  Θέλουν  τους  εργαζόμενους  δούλους , τους  θεωρούν  υποζύγια,  κτήνη  ( Γκογίμ ).  Αυτό   όμως  δεν  θα  γίνει  ΠΟΤΕ.
Συνάδελφοι  Έλληνες  συνδικαλιστές  γρηγορείτε. Η πνευμευματική  επανάσταση  των  νέων  ιδεών  έρχεται.

Χρίστος Α Αθανασόπουλος
Πρώην  συνδικαλιστής - Ναυτιλιακού


                     Σκέψεις – απόψεις – προτάσεις
                    
   Επί  των  συντελεστών     της    παραγωγής                

                                                                             Κύριος  εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή,

                                                                                                                            ο δε αγαπών την αδικίαν μισεί την ευτού
                                                                                                                            ψυχήν.  Ψαλμός 14 στιχ. 5 ’

Μέσα  στην  φύση  επικρατεί  πάντοτε  διαρχία. Π.χ.  ψυχή – σώμα,  0 – 1 ( όπου και  σχηματίζονται  όλοι  οι  αριθμοί)

Πρόσθεση  -  αφαίρεση,  οι  δύο  βασικές  πράξεις  της  αριθμήτικης,  καθ΄ότι   πολαπλ/ μος  και  διαίρεση  είναι,  δια  μεν  τον  πολαλ/σμό  προσθετική  επανάληψη  ενός  αριθμού  ,  δια  δε  την  διαίρεση  είναι  επίσης  αφαιρετική  επανάληψη  ενός  αριθμού.  Φώς  -  σκότος  ( βέβαια  το σκότος  δεν έχει οντολογική υπόσταση )  Δία  τον  Άνθρωπο :  Ανήρ – Γυνή.  Δια  τα  έμβια  όντα : άρσεν – θήλυ.  Με  αναφορά  αυτόν  τον  Δυϊσμό   ή  Διαρχία,  είναι  και  η  φιλοσοφική  θεώρηση : Δυαλισμός ( από το λατινικό  dualismus )
Τα  παραπάνω  τα  ανάφερα  διότι  παραγνωρίζεται  η  Διαρχία  ΓΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ.
Εδώ  είναι  το  αρχικό  και  βασικό  σημείο  του,  κατ΄ εμέ ,  σφάλματος ( εκουσίου ή ακουσίου )  να  θεωρεί  η  πολιτική  οικονομία  τρείς   πρωτογενείς    βασικούς  συντελεστές  της  παραγωγής,  δηλαδή  έδαφος-εργασία-κεφάλαιο.  Ενώ  οι  πραγματικοί  πρωτογενείς  συντελεστές   της  παραγωγής  είναι  Η  ΓΗ  και  Η  ΕΡΓΑΣΙΑ,   καθ΄ όσον  δια  να  παραχθεί  οποιοδήποτε  αγαθό,  επεμβαίνει  η  εργασία  μορφοποιεί  την  ύλη ( έδαφος )  και  παράγει  προϊόντα  ή  πραγματικό  στερεό  ή  κινητό  κεφάλαιο ( σελ.18, παραδόσεις οικονομικής  πολιτικής – Ζολώτα )
Το  παραχθέν  κεφάλαιο  εκφραζόμενο  σε  χρηματικές  μονάδες  αποταμιεύεται  στο  ιδιωτικό  τραπεζικό  σύστημα  πού  εκτελεί  τις  διάφορες  τραπεζικές  πράξεις,  ασφαλώς  με  προμήθειες.  Oι  προμήθειες  αυτές  των  τραπεζών  ως  είναι  φυσικόν   επιβαρύνουν  το  κόστος  των  αγαθών  γενικώς,  ( πρϊόντων  και  υπηρεσιών )
Εκ  του  γεγονότος  της  συσσώρευσης  στις  ιδιωτικές  τράπεζες  του  παραχθέντος εκ  της  εργασίας  πλούτου,  δίνει  την  απόλυτη  δυνατότητα  σε  αυτές  να  κατευθύνουν  τις   ροές  των  χρηματικών  κεφαλαίων  κατά  την  δική  τους  κρίση,  αναλόγως  της  μεγιστοποίησης  του  συμφέροντός  τους,  ή  των  οδηγιών  πού  θα  πάρουν !
Παράδειγμα :   Έστω  ότι  εκδηλώνεται  κάποια  επιχειρηματική  πρωτοβουλία  για  την  παραγωγή  ενός  αγαθού.  Τα  στάδια  πού  θα  διατρέξει  είναι  περίπου  τα  εξής  :  Α )  χρηματοδότηση  της  μονάδας ,  αφού  διαπιστωθεί  η  φερέγγυότητά   της,  με  ορισμένο  συμφωνηθέν  επιτόκιο.  Παρατήρηση :  ΓΙΑΤΙ ;  γιατί  παίρνουν   τόκο  από  χρήματα  πού  δεν  είναι  δικά  τους ;  Μα  θα  λεχθεί  α)  για  τον  τόκο  πού  μας  δίνουν (καταθέσεις)  β)  για  να  καλύψουν  τα  λειτουργικά  τους  έξοδα  για  τις  υπηρεσίες  πού  προσφέρουν  γ)  για  το  κέρδος  τους,  διότι  είναι   ιδιωτικές  επιχειρήσεις.  Δηλαδή  ασκούν  εμπορία  του  χρήματος.  Ας  κάνουνε  τώρα  μια  υπόθεση  εργασίας  της  περίπτωσης  αυτής .  Έστω  ότι  το  τραπεζικό  σύστημα  ( πού  πρέπει  να  υπάρχει  για  την  οικονομική  λειτουργία )  είναι  κρατικό .  Τότε  ο  εν  λόγω  επιχειρηματίας,  του  παραδείγματός  μας,  θα  πάει  στην  κρατική  τράπεζα  και  θα  ζητήσει  δάνειο (επενδυτικό)  για  την  επιχείρηση  πού  θα  λειτουργήσει.  Oι  υπηρεσίες  της  τράπεζας  αφού  ελέγξουν  την  φερεγγυότητα  του  δανειολήπτου   και  αφού  η  επιχείρηση  πού  πρόκειται  να  ανοίξει  δεν  προκαλεί  προβλήματα  στον  κλάδο (νόμος φθίνουσας απόδοσης ).  Τότε  θα  του  χορηγηθεί  το  επενδυτικό  δάνειο   έστω  σε  χρονικό  ορίζοντα  20ετίας  ατόκως  Το  δάνειο  θα  διαιρεθεί  διά  του  20,  όπου  και  θα  δώσει  το  ετήσιο  χρεολύσιο  και  αυτό  διά  του  12  όπου  θα  διαμορφώσει  το  μηνιαίο  χρεολύσιο.  Ερώτημα  α)  η  κρατική  τράπεζα  πώς  θα  καλύψει  την  λειτουργία  της  γενικώς ;  (ετήσια δαπάνη της όλης λειτουργίας της )  αφού  δεν  θα  έχει   άλλους  οικονομικούς  πόρους ; (  ούτε τόκοι ούτε προμήθειες κ.λ.π. εισπράξεις ) ;  Λέμε  εφθαρσώς  :  Διά  του  κρατικού  fiscus.  Δηλαδή  όπως  όλες  οι  δημόσιες  υπηρεσίες,  θα  καλυφθούν  και  οι  κρατικές  τράπεζες  διά  του  ετήσιου  προϋπολογισμού.  Γιατί ;  οι  τράπεζες  πού  ασκούν  βασική  οικονομική  λειτουργία  να  εξαιρεθούν  των  λοιπών  κρατικών  υπηρεσιών;
Ερώτημα  β)  Θα  αντέχει  ο  προϋπολογισμός  να  καλύπτει  τόσης  έκτασης, δαπάνες ;  Αυτό  το  έχω  αποδείξει  στην  εργασία  μου  περί  νέου  φορολογικού  συστήματος  με  τίτλο  < Η  ΓΗ  ΜΑΣ > ( ανάρτηση  στον  ιστότοπον   μου, blog )  πού  θα  μας  απαλλάξει  και  από  το   άγος  των  δανειοδοτών-τοκογλύφων  διεθνών  απατεώνων .  Ερώτημα  γ)  Μήπως  υπάρξουν  παρενέργειες   και  ενδεχομένως  « προτιμήσεις » ;  πολύ  φυσικό,  εξάλλου  και  τώρα  αυτό  δεν  συμβαίνει ;  Αλλά  αυτό  είναι  υπόθεση  Διοικήσεως  και  πολιτικής,  πού  θα  αναμορφωθούν ,  επ’ αυτού  θα  αναφερθούμε  σε  άλλο  άρθρο  μας.
Περιληπτικά  αναφέρθηκα  στον  συντελεστή  κ ε φ ά λ α ι ο ,  όπως  λογικά  και  ηθικά  το  νομίζω.
Β ) ΕΡΓΑΣΙΑ :  Οι  εργαζόμενοι  στον  ιδιωτικό  τομέα  έχουν  μισθωτή  εργασία  πού  καθορίζεται  από  τις  εργασιακές  συμβάσεις (Γ Σ Ε Ε ) κ.λ.π.  Πρέπει   όμως  ο  βασικός  αυτός  πρωτογενής  συντελεστής  η  ΕΡΓΑΣΙΑ  να  έχει  συμμετοχή  στην  επιχειρηματική  μονάδα  πού  έχει   ΑΤΟΚΩΣ  δανειοδοτηθεί   από  την  κρατική  τράπεζα.  Λεπτομέρειες  επί  της  όλης  δομής ,  σε  προσεχές  σημείωμά  μου  με  θέμα  « συμμετοχικές  εταιρείες»
Γ )  Η  ΓΗ  (φυσικοί  πόροι )  είναι  δεδομένη  και  χαρισμένη  στον  άνθρωπο  από  τον πανάγαθο  ΘΕΟ.  Από  αυτή  αντλούμε  όλα  τα  αγαθά.

ΕΠΙΜΥΘΙΟ :  Πρωτογενείς  συντελεστές  της  παραγωγής  είναι :  ΕΔΑΦΟΣ  και  ΕΡΓΑΣΙΑ.  Το  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  δημιουργείται  από  την  εργασία  πάνω  στη  ΓΗ.  Επομένως  οι  λεγόμενοι  κεφαλαιούχοι ( ! )   τραπεζίτες  και  τα  περιβόητα  funds  νοσφίζονται  τους  φυσικούς  πόρους  και  την  εργασία  και  το  παραχθέν  χρηματικό  κεφάλαιο  και  το  χρησιμοποιούν  κατά  τις  εντολές  « εκείνων»  πού  είναι  υπηρέτες  τους.
Γενικώς  αναφέρθηκα  στο  υπάρχον  σήμερα     και  στο  τι  πρέπει  να  γίνει. 


Χρίστος  Α Αθανασόπουλος