Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015


Εξοχότατο
Πρόεδρο  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας
Κύριο  Προκόπη  Παυλόπουλο,

Εξοχότατε  κ.  Πρόεδρε,
Η  ΕΛΛΑΣ  δεν  ανήκει  ούτε  στην  Ανατολή  ούτε  στην  Δύση.  Είναι  αυθύπαρκτος  και  αυθυπόστατος,  από  χιλιάδων  ετών.  Είναι  το  κέντρο  του  πολιτισμού  και  του  ανθρωπισμού.  Το  ‘ ανήκομεν  εις  την  Δύση ’  του  < εθνάρχου >,  όπως  και  το  λεχθέν  υπό  του  ίδιου  ‘ η Κύπρος είναι μακράν ’είναι  φράσεις,  πού  όχι  μόνο  δεν  πρέπει  να  επαναλαμβάνουμε,  αλλά  πρέπει  να  διαγραφούν  οριστικώς  ως  μη  συνάδουσες  με  το  Ελληνικό  πνεύμα  και  την  Ελληνική  ψυχή.
Η  ΕΛΛΑΣ  είναι  Φώς.  Η  Ελληνική  Δύναμης  και  πάλι  θα  καταυγάσει  τον  κόσμο  από  Ελληνικό  πνεύμα  δυνάμεως.
Ο  Αθηναίος  πολιτικός  και  στρατηγός  ΚΙΜΩΝ  (510-449π.χ.)απέδειξε  το  αντίθετο,  όπου   έπλευσε  στην  Κύπρο  με  2οο  περίπου  τριήρεις  και  εκδίωξε  τους  Πέρσες.
                 Μετά  τιμής
Χρίστος  Α Αθανασόπουλος
Έλληνας  Πολίτης