Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Η ΓΗ ΜΑΣ Η γή μας, αυτό το ωραίο γαλάζιο άστρο του ουρανού είναι ένας παράδεισος πού μας δόθηκε από τον Τρισάγιο Θεό. Εμείς όμως ως διαχειριστές αυτού του παραδείσου, μεταπτωτικώς , τον έχουμε κάμει κόλαση. Μέσα στον ιστορικό χρόνο, όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να τον διατηρούμε. Επομένως για τον άνθρωπο, αυτό το μοναστήρι ΓΗ είναι ο τόπος της διαμονής του, στον βίο του αυτό. Η Γή είναι ένα μέγεθος αμετάβλητο ( ούτε αυξάνει, ούτε ελαττώνεται ) κατ’ ακολουθία επειδή είναι αμετάβλητο μέγεθος , για την οικονομία θεωρείται ως αγαθό εν ανεπαρκεία . Το υπογραμμίζουμε αυτό ιδιαίτερα, διότι ορισμένα πράγματα τα προσπερνάμε νοητικά και η μεγάλη τους σημασία διαλανθάνει της αντιληπτικής μας ικανότητας. Επομένως , η κατοχή υπό του ανθρώπου π.χ. ενός τετραγωνικού μέτρου εδάφους έχει μεγάλη οικονομική αξία, ανεξάρτητα αν αυτό το τετραγωνικό μέτρο είναι ιδιοκτησία του (ως νομική έννοια ) ή απλώς το ενοικίασε και το χρησιμοποιεί . Επομένως , ο χώρος πού κατέχουμε είναι απολύτως συγκεκριμένος και απολύτως μετρήσιμος. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό προχωρούμε σε επαναπροσδιορισμό ορισμένων εννοιών. Η εργασία π.χ. είναι αξία μετρήσιμη , όπως και η παραγωγή αγαθών εκ της εργασίας, ο βασικός όμως συντελεστής είναι το έδαφος, το όποιο όπως προαναφέραμε σαν οικονομική οντότητα είναι σε στενότητα, δηλαδή είναι αγαθό, το μέγιστο αγαθό, εν ανεπαρκεία. Διότι, την κατοχή ένός τετραγωνικού μέτρου Γης ουδόλως μπορούμε να μεταβάλουμε ή επί μείζον ή επί έλαττον. Επομένως, αυτό το απολύτως σταθερό μέγεθος πού κατέχουμε , πρέπει να φορολογηθεί. Αν κάνουμε ορισμένες υποθέσεις και αλλάξουμε τα ειωθότα που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε, και προχωρήσουμε σε ένα πείραμα ( ως υπόθεση εργασίας ) και πούμε : Η Ελλάδα μας έχει έκταση 131.541 τ.χ. σύνολο εδάφους ( Νεώτερος ΑΤΛΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , έκδοση ΔΙΟΝ. & ΒΑΣ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ) το οποίο ποσοστιαίως κατανέμεται : 30% καλλιεργήσιμο έδαφος, 41% βοσκότοποι και όρη, 21% δάση, 2% λίμνες, και το 6% κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή : 30+41+21+2+6 =100% του εδάφους Αν πάρουμε δε το 6% του κατοικημένου εδάφους και αφαιρέσουμε, χονδρικά και αυθαίρετα ένα ποσοστό 3% από τα 6% του κατοικημένου εδάφους (πλατείες,δρόμοι,πάρκα, εκκλησίες και γενικώς δημόσια κτίρια κ.τ.λ.). Το δε υπόλοιπο 3% πού κατοικείται, θεωρήσουμε ότι τα κτίσματα έχουν ένα μέσο όρο ( μ.ο.) ύψους τριών ( 3) ορόφων, και αν θελήσουμε να υπολογίσουμε , βάση των παραπάνω το σύνολο της επιφάνειας του χώρου πού χρησιμοποιούμε, θα έχουμε τον εξής υπολογισμό: Σύνολο επιφάνειας Ελληνικού εδάφους 131.541 τ.χ. * 3% =3946,23 τ.χ. ή κατά στογγυλοποίηση 3946 τ.χ. Αν αυτό το μέγεθος το πολλαπλασιάσουμε επί του μ.ο. των ορόφων, πού υποθέσαμε, θα έχουμε 3946 τ.χ. * 3 όροφοι =11.838 τ.χ. ή αν το μετατρέψουμε σε τετραγωνικά μέτρα, θα λάβουμε: 11.838 τ.χ. * 1.000.000 = 11.838.000.000 τ. μ. Αν, τώρα, φορολογήσουμε αυτά τα τετραγωνικά μέτρα με έστω 20 € ( είκοσι ευρώ ) ανά τ. μ θα έχουμε :11.838.000.000 τ. μ. * 20€ =236.760.000.000 € (ευρώ) ή κατά στρογγυλοποίηση: 236 ΔΙΣ € ( τα 20 ευρώ /τ. μ. είναι μέσος όρος ) Όλο αυτό το σκεπτικό ως μια πρώτη προσέγγιση, και ως υπόθεση εργασίας προς διερέυνηση. Δηλαδή το κρατικό ταμείο (fiscus) θα εισπράξει ετησίως 236 ΔΙΣ € , κατά το σκεπτικό μας. Πλήρης ανάπτυξη του θέματος σε σχετική εργασία μας. Σημείωση : Α) ΟΑ νέος αυτός τρόπος φορολογίας αποκλείει παντελώς την ύπαρξη κάθε άμεσης ή έμμεσης άλλη φορολογία, οίκοθεν νοείται ότι φορολογία επί καλλιεργήσιμου εδάφους δεν επιβάλλεται ( μόνο το 3% του κατοικήσιμου εδάφους ) Β) Απλούστευση του υπολογισμού και είσπραξης των φορολογικών εσόδων ( η είσπραξη μπορεί να γίνει δια των λογ/μων ΔΕΗ ) Θερμή παράκληση να έχω απάντηση στην πρότασή μου αυτή. Απευθύνομαι προς κάθε ερευνητή. Χρίστος Α Αθανασόπουλος www. Christathan.blogspot.com


Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

ΕΝΕΔΡΑ Η Πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, έχει πέσει σε κλοιό, έχει πέσει σε ενέδρα εχθρικών δυνάμεων. Δυστυχώς ο εχθρός δεν είναι μόνον εκτός των τειχών αλλά και μέσα στο «σώμα» της Ελλάδας μας. Αν κάνουμε μία μικρή ιστορική αναδρομή, θα διαπιστώσουμε ότι ο Ελληνικός πολιτισμός, βάλλεται από παλιά, από την εποχή των Σταυροφόρων, πού το 1204 κατέστρεψε το Βυζάντιο ο διαβόητος και μυσαρός για τους Έλληνες, Ερρίκος Δάνδουλος, Δόγης της Βενετίας (dandolo ). Aλλά και μετά την Εθνική μας Παλιγγενεσία το 1821, πάλι εισέδυσαν μέσα στο σώμα του Έθνους ποικιλώνυμοι εχθροί του Ελληνικού Πνεύματος. Όλοι οι εχθροί αυτοί έχουν συγκεκαλυμμένο «πρόσωπο» με διάφορες εκφάνσεις για να μην φανούν οι προθέσεις τους. Όπως π.χ. διάφορες οργανώσεις, διάφορες «Λέσχες» τερατώδεις, εκτρωματικές, αποκρουστικές για τα Εθνικά μας συμφέροντα. Όλες αυτές, οι παγίδες του σατανά, εμφανίζουν δήθεν όψη αθώα ως ερευνητικά κέντρα φιλοσοφικών αναζητήσεων ή ως εταιρείες ευαγών σκοπών (ΜΚΟ), ενώ είναι ουσιαστικά δολιοφθορείς της Ελληνο-ορθοδοξίας. Τις αναφέρουμε τις οργανώσεις αυτές διότι είναι εκτροφεία εγχωρίων πρακτόρων. Οι πράκτορες αυτοί (Δωσίλογοι) προωθούνται και καταλαμβάνουν θέσεις στρατηγικής σημασίας, για την χώρα μας, ως και υψηλά αξιώματα, και ελέγχουν τα πάντα. Στην Ελληνική κοινωνία θεωρούνται ευυπόληπτα πρόσωπα, μάλιστα με τίτλους, πού αποδεικνύουν τις μεγάλες τους ικανότητες (sic) ή ως τεχνοκράτες ή ως τραπεζίτες είτε ως πολιτικοί , μεγαλοεπιχειρηματίες , δημοσιογράφοι, εκδότες, πανεπιστημιακοί, καναλάρχες κ.τ.λ. ενώ στην πραγματικότητα αποδεικνύονται τενεκέδες ξεγάνωτοι. Αυτό δε φαίνεται στην πράξη, διότι αν καθέξουν κάποια σημαντική θέση και έλθουν σε δύσκολη κατάσταση, δεν ξέρουν τι να πράξουν και γίνονται τραγικά γελοίοι. Όλοι αυτοί οι εξωνημένοι, απάτριδες, άχρηστοι παντελώς και Ανθέλληνες είναι η 5η φάλαγγα για το εσωτερικό πολεμικό μέτωπο της Πατρίδας μας. Αυτά τα άθλια υποκείμενα είναι κατασκευή των μυσαρών «Λεσχών» πού είναι διάσπαρτες σε όλη την χώρα , από Ανατολής……Αθηνών…..κ.λ.π ξέρετε. Πουλιούνται για την «καρέκλα». Το εξωτερικό μέτωπο είναι η συμπαγής διεθνής ληστοτραπεζοκρατία πού απομυζά την εργασία του Λαού μας (και όλων των Λαών) διά του ΤΟΚΟΥ. Επομένως η Πατρίδα μας, αυτή την χρονική περίοδο ευρίσκεται σε κλοιό, έχουμε πέσει σε ενέδρα ( ΔΝΤ, ΕΚΤ, PSI, τα διάφορα hedge funds και το κακό συναπάντημα ). Όταν όμως ένα Στρατιωτικό τμήμα πέσει σε ενέδρα, δύο περιπτώσεις υπάρχουν : α) ή να καταστραφεί ολοσχερώς το τμήμα, β) ή να αντιδράσει σωστά ελισσόμενο αναλόγως των υπαρχουσών συνθηκών και να αντεπιτεθεί για να εξέλθει του κλοιού και να σωθεί, με όποιες απώλειες, αλλά να σωθεί. Αυτό διδάσκει η Στρατιωτική τακτική. Επειδή η Ελλάδα μας, λόγω του εξωτερικού εχθρού πού είναι εμφανής, αλλά κυρίως λόγω του αφανούς και συγκεκαλυμμένου εσωτερικού εχθρού ( όπως παραπάνω σχηματικά τον περιγράψαμε ) είναι ήδη στο κατώτατο σημείο της « χαράδρας » (μισγάγκεια ) και επειδή δεν υπάρχει άλλος περαιτέρω χρόνος αναμονής, παρά τις ψευδείς υποσχέσεις των προδοτών, θα πρέπει να γίνει άμεση αντεπίθεση. Η αντεπίθεση όμως πρέπει να γίνει συντονισμένα με σχέδιο δράσης, αφού πρώτα έχουν επισημανθεί τα « κέντρα πυρός » του εχθρού από ένα έμπειρο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, προ πάντων, επιτελείο. Το επιτελείο αυτό, αφού επισημάνει τις θέσεις ‘ πυρός και τους σταθμούς διοικήσεως ’ του εχθρού θα αντεπιτεθεί « με εφ΄όπλου λόγχη »και με όλες τις ψυχικές δυνάμεις πού διαθέτουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ. Αυτά εντελώς παραστατικά περιγραφικά και αλληγορικά, διά μία Νέα Παλιγγενεσία. Βεβαίως πόλεμος είναι, θα υποφέρουμε τουλάχιστον για δύο χρόνια με δυσκολίες και σφίξιμο αλλά μην μας λέγουν οι πουλημένοι ότι είναι καταστροφή. Εμείς πού ζήσαμε τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο ( έργο των ιδίων ) η γενεά η δική μου, ξέρουμε τις ικανότητες του Έλληνα και τις ψυχικές του δυνάμεις. Θα βγούμε παλικάρια από την ΕΝΕΔΡΑ πού μας έχουν στήσει. Θα δημιουργήσουμε Νέο Πολιτικό και Οικονομικό Σύστημα, χωρίς ΤΟΚΟΥΣ και ιδιωτικές τράπεζες, με άλλης δομής χρηματιστηριακές λειτουργίες, μία πραγματική Δημοκρατία -Δικαιοκρατία χωρίς κόμματα. Δημοκρατία χωρίς προκαταλήψεις και δογματικές ιδεολογικές αγκυλώσεις με μοναδικό σκοπό την προώθηση της οικονομικής μας ανάπτυξης και κατ΄ακολουθία την ποιοτική βελτίωση των συνθηκών ζωής των συνανθρώπων μας με κατάργηση επί τέλους της εκμετάλλευσης του μόνου συντελεστού πλούτου της ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η παγκοσμιοποίηση ετάφει. Η παγκόσμια διακυβέρνηση έγινε ο Πύργος της Βαβέλ και ΤΕΛΟΣ. Το όνειρο τους είναι ονείρωξη. Έρχεται ο Νέος Ελληνικός Πολιτισμός πού είναι ΦΩΣ. Και όπως λέει ο ποιητής : Κινάν πέσαμε σένα πέσιμο πρωτάκουστο, κι΄αν σε γκρεμό κατρακυλήσαμε, πού καμιά φυλή δεν έχει ιδεί ως τώρα , είναι γιατί μας μέλλετε ένα ανέβασμα προς τα ύψη τα ουρανοφόρα. Για την επιτυχία του σκοπού, άμεση ΕΠΙΘΕΣΗ: Έξω από την ΟΝΕ, επαναφορά της Δραχμής, 1Ευρώ= 1Δραχμή. ΌΧΙ πτώχευση μόνο στάση εξωτερικών πληρωμών ( 80% κούρεμα, το υπόλοιπο σε 30 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο 1,5% με περίοδο χάριτος 5 χρόνια ). Οι τοκογλύφοι απομυζούν την Πατρίδα μας από το 1821. Τιμωρήστε τους. Χρίστος Α Αθανασόπουλος Christathan.blogspot.com
Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ : ( ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ) Δεν είναι σχήμα λόγου, ότι η Ελληνική σοφία, ως θύραθεν παιδία αλλά και η βυζαντινή Ελληνο-ορθοδοξία, έδωσαν άριστα πολιτικά συστήματα διακυβερνήσεως. Δυστυχώς όμως, από την απελευθέρωσή μας, το 1821 μας επεβλήθη ως πολιτικό σύστημα διακυβερνήσεως η Αγγλοσαξονική κομματική δημοκρατία. Ο τύπος όμως αυτός της κομματικής δημοκρατίας επινοήθηκε και επεβλήθη στην Ελλάδα διά να υπάρχει άμεσος και άνετος τρόπος επιβολής των θελήσεων της Δύσης στα πολιτικά, και όχι μόνον, πράγματα της απελευθερωθείσας Πατρίδας μας. Βεβαίως με τον όρο « Δύσης » εννοούμε «ΑΥΤΟΥΣ » πού από αιώνες καταληστεύουν τους Λαούς απομυζώντας δια του ΤΟΚΟΥ όλα τα αγαθά πού προσφέρει η Γη και η ΕΡΓΑΣΙΑ ως πραγματικοί πρωτογενείς συντελεστές του πλούτου. Όπως έχει πλέον βιωματικά διαπιστωθεί με την σημερινή τεχνητά δημιουργηθείσαν πολιτικο-οικονομική και κοινωνική κρίση, στο συνδυασμό όλων των παραγόντων πού συντέλεσαν και συντελούν στην κρίση αυτή, είναι και το υπάρχον πολιτικό σύστημα της κομματικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Το σύστημα αυτό πόρρω απέχει από το πραγματικά ελεύθερο δημοκρατικό Ελληνικό σύστημα της ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Δημοκρατίας πού εκφράζει την πραγματική Λαϊκή Βούληση. Όπως όλοι σήμερα διαπιστώνουμε τα κόμματα ( γενικώς ) είναι φωλιές συμμοριών κατευθυνόμενων από το « σιδερένιο χέρι » « ΕΚΕΙΝΩΝ » πού έχουν ως εκτελεστικά τους όργανα τους τραπεζίτες. Επ΄ αυτών δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω, διότι αρκούντως το έχουμε αναλύσει αλλαχού. Επειδή όμως η τεχνητά επιβληθείσα κρίση, ισοδυναμεί με τρίτο Παγκόσμιο πόλεμο και επειδή « Πόλεμος είναι των όλων ο πατήρ » Εμπεδοκλής, μας δίδεται η ευκαιρία τώρα να αλλάξουμε στην Πατρίδα μας τα πάντα. Πρέπει να γίνει μία εκτεταμένη πνευματική επανάσταση. Πρώτα, βέβαια, θα πρέπει να επαναστατήσουν οι Συνειδήσεις μας. Λέγουν : μπορεί και πρέπει η τεχνητά δημιουργηθείσα κρίση, να γίνει ευκαιρία. Αυτό το λένε, βέβαια, οι τοκογλύφοι τραπεζίτες με σκοπό την καταλήστευση της εργασίας των Λαών. Όμως υπάρχουν και οι πνευματικές εκείνες δυνάμεις πού με προτάσεις τους, ενδεχομένως, καινοφανείς , να μπορούν να δώσουν νέο πρότυπο διακυβερνήσεως. Στην προσπάθεια αυτή, παρακάτω καταθέτουμε σχέδιο νέας δομής του πολιτικού μας συστήματος επί το δημοκρατικότερο και προ πάντων επί το Ελληνικότερο. Προτείνουμε δηλαδή πραγματική διάκριση (διαχωρισμό) των τριών εξουσιών. Βασική προϋπόθεση ενός νέου οικονομικού συστήματος για την ανόρθωση της Πατρίδας μας είναι η αλλαγή του τρόπου διακυβέρνησης χωρίς ΚΟΜΜΑΤΑ. Επειδή η οικονομία βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με την πολιτική και αλληλοπεριχωρούνται δι’αυτό και η εφαρμογή ενός νέου οικονομικού μοντέλου προϋποθέτει την αλλαγή του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος. 1.ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ για καθιέρωση πραγματικής Δημοκρατίας 2.Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας : Με Λαϊκή ψηφοφορία. 3.Εκτελεστική εξουσία :εκλογή Κυβερνήτη ( Πρωθυπουργού ) με Λαϊκή ψήφο ( Ο Κυβερνήτης διορίζει 8 υπουργούς, όλοι οι Υφυπουργοί είναι μόνιμοι εκ της Δημόσιας Διοίκησης – οι γεν/κοί Διευθυντές. 4.Νομοθετική εξουσία : Εκλογή 104 Νομοθετών ( βουλευτών ) με εκλογή ΔΥΟ ανά Νομό δια της Λαϊκής ψήφου, ( οι Νομοθέτες δεν Υπουργοποιούνται , μόνον Νομοθετούν και ασκούν Κυβερνητικό έλεγχο. ) 5.Δικαστική εξουσία :Παντελώς ανεξάρτητη . Η εκλογή των δικαστών όλων των βαθμίδων θα προκύπτει εκ της ιεραρχίας των, διά των οργάνων των. 6.Θέσπιση Δημοψηφισμάτων. 7.Συνταγματικό Δικαστήριο. 8.Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο. Σημείωση : Όλες οι δαπάνες της εκλογής των υποψηφίων, από του Ανωτάτου Άρχοντος κ.λ.π. θα καλύπτονται απολύτως από το Κράτος. Αυτά όλα συνοπτικότατα, εκτενώς με επί μέρους λεπτομέρειες, σε σχετική εργασία μου. Χρίστος Α Αθανασόπουλος Christathan.blogspot.comΔευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΡΙΑ Από το τμήμα ειδήσεων του defencenet.gr ( 16-1-2012 ), βλέπω ένα εφιαλτικό τίτλο : « Νέο εφιαλτικό σενάριο : 1ευρώ = 1530 δραχμές » Δηλαδή δραστική υποτίμηση της Νέας Δραχμής. Επ’ αυτού θα κάμω μερικούς απλούς υπολογισμούς. Έστω ότι 1ευρώ ισούται με 1530 Δραχμές. Αν έχω εισόδημα έστω 100 ευρώ ( απλοποίηση χάριν παραδείγματος ) τότε το νέο σε δραχμές εισόδημά μου θα είναι 100 ευρώ * 1530 δραχμές = 153.000 δραχμές. Έστω επίσης ότι ένα αγαθό το αγοράζω τώρα π.χ. 2 ευρώ. Με την νέα ισοτιμία θα κοστίζει : 2 ευρώ *1530 =3060 δραχμές. Στην πρώτη περίπτωση με ευρώ ( εισόδημα 100 ευρώ ) η σχέση τιμής αγαθού προς εισόδημα είναι : 2/100 =0,02 Στην δεύτερη περίπτωση με Δραχμές ( 153000 δρχ. εισόδημα ) η σχέση τιμής αγαθού προς εισόδημα θα είναι : 3060 /153000 = 0,02. Άρα το αυτό. Επομένως πού είναι το εφιαλτικό σενάριο; Παίζουμε δηλαδή με τα μηδενικά, τρομοκρατώντας τον Λαό με σκιάχτρα ; γιυτό εσκεμμένα δεν διδάσκεται μάθημα στοιχειωδών οικονομικών στο σχολείο ; για να έχει πλήρη άγνοια ο Λαός ; και να μπορεί να κρίνει ; ενώ έχουν μαθήματα περί σεξουαλικής αγωγής,κ.λ.π. πού διδάσκονται μάλιστα εντρυφώς και εμβριθώς. Eαν όμως ήταν μια πραγματική Ελληνική Κυβέρνηση και μια πραγματική Ελληνική Τράπεζα της Ελλάδος, θα αποφάσιζε αμέσως την εκτός ΟΝΕ ισοτιμία ΕΥΡΩ – ΔΡΑΧΜΗΣ, σε 1 ΕΥΡΩ = 1 ΔΡΑΧΜΗ. Χρίστος Α Αθανασόπουλος Christathan.blogspot.comΚυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

ΕΥΡΩ – ΔΡΑΧΜΗ –ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ Σε προηγούμενο σημείωμά μας είχαμε διατυπώσει την άποψη ότι χρεοκοπία στην χώρα μας εντός του ευρώ θα είναι τραγωδία. Αυτό και τώρα υποστηρίζουμε. Δεδομένου ότι η Πατρίδα μας στερείται του εκδοτικού προνομίου. Αυτοί οι αχρείοι πού επιδιώκουν αυτήν την οικονομική πολιτική, ενδιαφέρονται μόνον, λόγω ιδιοτέλειας, για τους τοκογλύφους τραπεζίτες. Ενδιαφέρονται μήπως τα ληστρικά capitals ( hedge funds, Πόλσον, Σώρος κ.λ.π. ) χάσουν τόκους και πανωτόκια πού καταληστεύουν τον Ελληνικό Λαό. Ως γνωστόν η χρηματοδότηση της Ελλάδος, γινόταν εν γνώσει της αδυναμίας εξόφλησης των δανείων από τα « ευαγή » αυτά ιδρύματα, με σκοπό να καταχρεωθεί η χώρα, με συμπαραστάτες πουλημένους πολιτικούς, για να υποθηκευθεί όλος ο υπάρχον, και μάλιστα σε αφθονία, εθνικός πλούτος. Η υπονόμευση όμως της Ελλάδος, από ανάξιους πολιτικούς, είναι διαχρονική, από το 1974, μετά την μεταπολίτευση ο « εθνάρχης » διέλυσε κυριολεκτικά την Ελληνική οικονομία και προ πάντων την δευτερογενή παραγωγή ( Συγκρότημα Ανδρεάδη, ΙΖΟΛΑ,ΧΡΩΠΕΙ, ΠΙΤΣΟΣ , ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ κ.λ.π.) την δε πρωτογενή παραγωγή (Γεωγο-κτηνοτροφία ) σμίκρυνε μέχρι περίπου το 5% σταδιακά, ο δε τομέας των υπηρεσιών διογκώθηκε υπέρμετρα. Όλα, δηλαδή, αρνητικά για την Ελληνική οικονομία. Με αυτά, βεβαίως, τα οικονομικά δεδομένα, αν φύγουμε από το ευρώ, και πρέπει όμως να φύγουμε, θα υπάρξει, αρχικά μία στενότητα-σφίξιμο μεγάλο , στις εισαγωγές μας για δύο τουλάχιστον χρόνια μέχρι να κινηθεί η εγχώρια παραγωγή και αρχίσει η υποκατάσταση των όποιων εισαγωγών, με μεγίστη προσπάθεια έντασης των εξαγωγών. Αλλά θα έχουμε απαλλαγή δια παντός από τον βραχνά του χρέους. Αυτό το οφείλουμε στα παιδιά μας, στους νέους μας. Η Ελλάδα με τον πλούτο πού διαθέτει ( υπόγειο, επίγειο,και περιβάλλον δηλαδή, κλιματολογικές συνθήκες ) ως και με το υπάρχον έμψυχο δυναμικό της, θα μεγαλουργήσει, αφού όμως θα έχει εξοβελίσει το υπάρχον πολιτικό προσωπικό. Επομένως, άμεση έξοδο από την ΟΝΕ ( από την ΕΕ δεν μπορούν να μας κουνήσουν, και το όνομα ΕΥΡΩΠΗ είναι Ελληνικό ) ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ : 1ΕΥΡΩ = 1ΝΕΑ ΔΡΑΧΜΗ. Εδώ όμως θα σταθούμε για κάτι πολύ σοβαρό. Λέγουν ότι « επιστροφή στην Δραχμή Ισοδυναμεί με κόλαση, λόγω υποτίμησης της Δραχμής. ( Προβόπουλος ) Ερωτώ : Έστω ότι ορίζεται ισοτιμία Δραχμής προς Ευρώ ήτοι 1ευρω= 1000 Δραχμές ( η πιο μεγάλη υποτίμηση ) και έστω ότι έχω χρηματικό εισόδημα τώρα 100 ευρώ, την επαύριον της νέας ισοτιμίας δεν θα έχω 100ευρώ *1000= 100000 Νέες Δραχμές ; έστω τώρα ότι ένα αγαθό τιμάται 2 ευρώ και το αγοράζω από το εισόδημα των 100 ευρώ πού έχω, δηλαδή ξόδεψα τα 0,02 του εισοδήματός μου ( 2/ 100 = 0,02 )Έστω τώρα ότι τα 100 ευρώ γίνουν με την νέα ισοτιμία 100ευρώ * 1000 δραχμές= 100000 Νέες Δραχ., πάλι η απομείωση του εισοδήματός μου δεν είναι η ίδια ; αν αγοράσω το ίδιο αγαθό των 2 ευρώ με 2000 δραχμές ; (2000/100000=0,02 ). Δηλαδή παίζουμε παραπλανητικά με τα μηδενικά. Ντροπή. Αλλά για τις απαραίτητες εισαγωγές μας, εκτός της ΕΕ και ειδικώς της ευρωζώνης, έχουμε και άλλες διεθνείς αγορές πού μπορούμε, τα πρώτα δύο δύσκολα χρόνια, να αποταθούμε, π.χ. πετρέλαια Ρωσσία, χώρες Λ. Αμερ/κης κ.λ.π. Αλλά, υπάρχει και άλλο αλλά, για τους τοκογλύφους κακοποιούς, ότι θα χάσουν την ευκαιρία να κατακλέψουν την Ελλάδα, γιαυτό όλο τριγυρίζουν με απειλές. Βέβαια τους σιγοντάρουν άθλιοι, αχρείοι και προδότες πολιτικοί, δημοσιογράφοι και άλλοι, αξιολύπητα ανθρωπάκια, φτηνοί προπαγανδιστές των αισχρών διεθνών τραπεζιτών. Παρατήρηση 1η Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο μετοχολόγιο της, πρέπει να έχει ΜΙΑ μόνον ΜΕΤΟΧΗ, του Ελληνικού Κράτους, διότι εξολοκλήρου ανήκει στον Ελληνικό Λαό. Παρατήρηση 2η Η αντικατάσταση των ευρώ με Δραχμές είναι συνάλλαγμα στο ταμείο της τραπέζης της Ελλάδος. Χρίστος Α Αθανασόπουλος Christathan.blogspot.com


Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΩΔΙΑ Χρεοκοπία εντός του ευρώ είναι τραγωδία. Αχρείοι αιδώς. Αυτά επιχειρούν οι απάτριδες, ανθέλληνες και ενεργούμενα των διεθνών τοκογλύφων, οργάνων της παγκόσμιας συμμορίας διακυβέρνησης, προϊόντα των διαβόητων « Λεσχών ». Έλληνες προσοχή, η πατρίδα μας κινδυνεύει. Ο εχθρός έν όψει ! ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ : 1.Άμεση έξοδος από την ΟΝΕ 2.Στάση εξωτερικών πληρωμών του επαχθούς χρέους στο 80% με αποπληρωμή του υπολοίπου 20% εντός 30 ετών με ελάχιστο επιτόκιο (όλα τα άλλα είναι πανωτόκια ). 3.Άμεση επαναφορά της Δραχμής με ισοτιμία 1ΕΥΡΩ = 1 ΔΡΑΧΜΗ (αρχικά ) 4.Αλλαγή όλου του πολιτικού προσωπικού. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ Η Σωτηρία της πατρίδας είναι ο υπέρτατος Νόμος ( άρθρο 120 παραγ.4 του Συντάγματος ) Χρίστος Α Αθανασόπουλος Christathan.blogspot.comΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΩΔΙΑ Χρεοκοπία εντός του ευρώ είναι τραγωδία. Αχρείοι αιδώς. Αυτά επιχειρούν οι απάτριδες, ανθέλληνες και ενεργούμενα των διεθνών τοκογλύφων, οργάνων της παγκόσμιας συμμορίας διακυβέρνησης, προϊόντα των διαβόητων « Λεσχών ». Έλληνες προσοχή, η πατρίδα μας κινδυνεύει. Ο εχθρός έν όψει ! ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ : 1.Άμεση έξοδος από την ΟΝΕ 2.Στάση εξωτερικών πληρωμών του επαχθούς χρέους στο 80% με αποπληρωμή του υπολοίπου 20% εντός 30 ετών με ελάχιστο επιτόκιο (όλα τα άλλα είναι πανωτόκια ). 3.Άμεση επαναφορά της Δραχμής με ισοτιμία 1ΕΥΡΩ = 1 ΔΡΑΧΜΗ (αρχικά ) 4.Αλλαγή όλου του πολιτικού προσωπικού. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ Η Σωτηρία της πατρίδας είναι ο υπέρτατος Νόμος ( άρθρο 120 παραγ.4 του Συντάγματος ) Χρίστος Α Αθανασόπουλος Christathan.blogspot.com