Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

                       ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΡΟΣ  ΠΑΝΤΑ  ΕΧΕΦΡΩΝΑ   ΕΛΛΗΝΑ   ΠΟΛΙΤΗ

Μην  καθεύτετε  τον  νήδυμον ,  διότι  οι  καιροί  ου  μενετοί.
Η  συνεχής  οικονομική  και  κοινωνική  << συμπίεση >>  σχεδόν
Τείνει  να  φθάσει  το  ανώτατο  όριο.
Φυσικός  νόμος  ορίζει  ότι  αν  η  συμπίεση  φθάσει  το  κρίσιμο  σημείο,  τότε  γίνεται  άμεση  αυτοσυμπίεση,  δηλαδή,  έκρηξη,  και  ο  νοών  νοείτω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου