Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

  Η  ΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
           ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
     ΠΕΡΙ  ΤΟΥ  Τ Ο Κ Ο Υ
ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ
Α)  Ως  γνωστόν  η  Παλαιά  Διαθήκη  απαγόρευε  τον  τόκο.
ΛΕΥΪΤΙΚΟΝ  κεφ. κε΄ (Παλαιά  Διαθήκη τόμος Β  έξοδος- Λευιτίκον  Γ.Γ.Ψαλτάκη ,  έκδοση  αδελφότητας  θεολόγων « Ο ΣΩΤΗΡ»  κεφ. κέ στίχοι 35-38 σελ. 349  « ενώ  η  Νομοθεσία  των  Βαβυλωνίων  ώριζε  νόμιμον  τόκον  διά  τα  δάνεια  από  20%  έως  33%,  αντιθέτως  ο  Νόμος  του  ΘΕΟΥ  απηγόρευε  τελείως  τον  ΤΟΚΟΝ.  Ο δανειστής  μάλιστα  έπρεπε  να  εμπνέεται  από  πνεύμα  αυτοθυσίας  και  αυταπαρνήσεως ,  διότι  κατά  το  ιωβηλαίον  έτος  εχαρίζοντο  όλα  τα  δάνεια  και  χρέη, (σ.σ. Γενικόν  χρεοστάσιον )
Κείμενο : στίχος 36 , « Ού  λήψη  παρ’ αυτού  ΤΟΚΩ, ουδέ  επί  πλήθει,  και  φοβηθήσει  τον  Θεόν  σου,  Εγώ  Κύριος,  και  ζήσεται  ο  αδελφός  σου  μετά  σου.
Στίχος  37 : « το  αργύριόν  σου  ού  δώσεις  αυτώ  επί  ΤΟΚΩ  και  επί  πλεονασμώ  ού  δώσεις  αυτώ  τα  βρώματά  σου.
Β) ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ
Ψαλ. 14 στχ. 5 : « το  αργύριον  αυτού  ούκ  έδωκεν  επί  ΤΟΚΩ  και  δώρα  επ΄αθώοις  ούκ  έλαβεν,  ο  ποιών  ταύτα  ού  σαλευθήσεται  εις  τον  αίωνα.

ΚΑΙΝΗ  ΔΙΑΘΗΚΗ
Επειδή  υπάρχει  ο  ισχυρισμός  ότι  εις  την  Ευαγγελική  περικοπή  της  παραβολής  των  
« των  ταλάντων » ( Ματ. Κεφ. κε΄ στιχ. 27 )  Ο Κύριος  δέχεται  τον  τόκον.  Στο  υπόμνημα  στο  κατά  Ματθαίον ( Π. Τρεμπέλας )  διά  τον  τόκον,  ο  Ζιγαβηνός  παρατηρεί :
« τόκον  την  επικέρδειαν  απλώς  ωνόμασε  τη  συνηθεία  χρησάμενος » . Εξάλλου  υπάρχει  και  ιστορικό  δεδομένο,  ότι  ο  Πάπας  Γρηγόριος  ο  ΙΧ  της  παπικής  εκκλησίας  το  1236  απαγόρευσε  τον  ΤΟΚΟ.  Μάλιστα,   το  γεγονός  αυτό  έγινε  και    αφορμή  δημιουργίας  του  θεσμού  των  Ναυτασφαλιστικών  εταιρειών  για  να  διευκολυνθούν  τα  λεγόμενα  θαλασσοδάνεια.
( αλλά  το  θέμα  αυτό  παρέλκει )
Συμπέρασμα :
Επομένως  εμείς,  οι  λεγόμενοι  Χριστιανοί  και  μάλιστα  Ορθόδοξοι,  δεν  μπορούμε  να  αγνοούμε  τον  Λόγον  Του  Θεού,  πού  είναι  η  μόνη  ΑΛΗΘΕΙΑ,  και  να  ανεχόμαστε  και  να  δικαιολογούμε  τους  ιδιωτικούς  τραπεζίτες,  πού  πλουτίζουν  με  αέρα  κοπανιστό,  δηλαδή  την  εμπορεία  του  δικού  μας  χρήματος,  δια  του  ΤΟΚΟΥ,  νοσφίζοντες  την  εργασία  μας.
Η τραπεζική  λειτουργία,  πού  ασφαλώς  είναι  απαραίτητη,  θα  πρέπει  να  
Διενεργείται   διά  της  Κεντρικής  Τράπεζας  πού  έχει  και  το  εκδοτικό  προνόμιο.

Χρίστος Α Αθανασόπουλος


  

  
         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου