Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

ΝΕΕΣ  ΙΔΕΕΣ- ΝΕΑ     ΑΡΧΗ- ΝΕΟ  ΚΡΑΤΟΣ-  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΠΑΤΡΙΔΑ.


ΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΓΙΑ  ΝΕΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εισαγωγικό    σημείωμα

Το  υπάρχον  πολιτικό  σύστημα  της  κομματικής  κοινοβουλευτικής  δημοκρατίας  έχει,  στην  πατρίδα  μας,  πλέον  καταρρεύσει.  Το  μοντέλο  αυτό  είναι  αντιγραφή  της  κομματικής  Αγγλοσαξονικής  δημοκρατίας.  Η  πραγματική  Ελληνική  δημοκρατία  ΔΕΝ  ΕΧΕΙ  ΚΟΜΜΑΤΑ.

Επειδή  η  οικονομία  βρίσκεται   σε  πλήρη  συνάφεια  με  την  πολιτική  και   αλληλοπεριχωρούνται,  γιαυτό  η  εφαρμογή  ενός  νέου  οικονομικού  μοντέλου   προϋποθέτει  την  αλλαγή  του  υπάρχοντος  πολιτικού  συστήματος ( βλέπουμε  καθαρά  ότι  η  κρίση  είναι  συστημική ). 
Παρακάτω  καταθέτουμε  συνοπτικά  και  επιγραμματικά,  τις  απόψεις  μας  για  ένα  νέο  πολιτικό  και  οικονομικό  σύστημα :

Α.  ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ.

1.  Συνταγματική  αναθεώρηση   ( νέο  Σύνταγμα )  για  καθιέρωση  πραγματικής 
     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
2.  Εκλογή  Προέδρου  Δημοκρατίας   :  Με  Λαϊκή  ψηφοφορία.
3.  Εκτελεστική  εξουσία :  εκλογή  Κυβερνήτη ( Πρωθυπουργού )  δια  της  Λαϊκής 
     Ψήφου ( ο  Κυβερνήτης  διορίζει  8  υπουργούς ,  όλοι  οι  Υφυπουργοί  είναι 
      Μόνιμοι   εκ  της  Δημόσιας  Διοίκησης- Γεν/κοί  Δ/ νταί ).
4.Νομοθετική  Εξουσία :  Εκλογή  104  Νομοθετών ( βουλευτών ).  Εκλογή
   ΔΥΟ  ανά  Νομόν  διά  της  Λαϊκής  ψήφου ( οι  Νομοθέτες  δεν  υπουργοποιούνται 
    Ποτέ,  νομοθετούν  και  ασκούν  Κυβερνητικό  έλεγχο )
5.ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΕΞΟΥΣΙΑ :  Παντελώς  ανεξάρτητη,  η  εκλογή  των  δικαστών 
  Όλων  των  βαθμίδων   θα  προκύπτει  εκ  της  ιεραρχίας  των,  διά  των  οργάνων
   Των.
6. Θέσπιση  Δημοψηφισμάτων.
7. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.
8. Ανώτατο  Εθνικό  Συμβούλιο.
    
Σημείωση :  όλες  οι  δαπάνες  της  εκλογής  των  υποψηφίων,  από  του  Ανωτάτου Άρχοντος  μέχρι  των  Νομοθετών,  θα  καλύπτονται  απολύτως  από το   Κράτος.Β΄.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Στάση  εξωτερικών  πληρωμών (αναδιαπραγμάτευσης  του  χρέους )  με  χρονικό  ορίζοντα  30  ετών  και  περικοπή  70%  περίπου  κούρεμα(haircut)
 2. Άμεση  έξοδος  από  την  Ευρωζώνη ( ΟΝΕ )  με  επαναφορά  της  ΔΡΑΧΜΗΣ
 3. Ισοτιμία  Ευρώ – Δραχμής  : 1Ευρώ =  1 Δραχμή,  για  να  μην  διαταραχτεί  η  εσωτερική  αγοραστική  αξία. ( αρχικώς )
 4. Κρατικοποίηση  όλων  των  ιδιωτικών  τραπεζών.( υποκαταστήματα της Τρ. Ελλάδος. )

 1. Επαναλειτουργία  της  νομισματικής  επιτροπής ( Τράπεζα  Ελλάδος )  για  τον  έλεγχο  των  συναλλαγματικών  ροών  ( εισροών –εκροών )  κατά  το  δοκούν,  βάσει  των  άμεσων  πραγματικών  αναγκών  της  Χώρας.
 2. Υπερπροσπάθεια  όλων  των  συντελεστών  της  εγχώριας  παραγωγής  εις  το  maximum  για  την  υποκατάσταση  των  εισαγωγών,  ομοίως  και  ένταση  των  εξαγωγών (  όσον  το  δυνατόν ).
 3. Αναβάθμιση  του  αγροτικού  τομέα  της  οικονομίας ( πρωτογενής  τομέας )  με  αύξηση  του  ποσοστού  συμμετοχής  επί  του  Εθνικού  Εισοδήματος (ΑΕΠ)   τουλάχιστον  στο  30%.
 4. Αντίστοιχη  αναβάθμιση  του  Δευτερογενούς  τομέα  ( Βιομηχανία ,  Βιοτεχνία κ.τ.λ. )  και  υποχώρηση  των  Υπηρεσιών  ( Τριτογενής  τομέας )  σε  φυσιολογικά  επίπεδα.  Γενικώς  να  επιτευχθεί  ισόρροπη  κατανομή  των  συντελεστών  της  παραγωγής.  Αυτά  ως  πρώτη  φάση,  με  παράλληλη  αποκατάσταση  μισθών  και  συντάξεων  και  γενικώς  οικονομική  ενίσχυση  των  εργαζομένων,  με  μοχλό  το  επαναποκτηθέν   Εκδοτικό  Προνόμιο  βάσει  της  θεωρίας  KEYNES.
 5. Κατάργηση  του  ΤΟΚΟΥ,  και  λειτουργία  του  τραπεζικού  συστήματος  δια  της  Κεντρικής  Τράπεζας  πού  θα  πρέπει,  πλέον,  να  λειτουργεί  ως  Δημόσια  Υπηρεσία  ( όλες  οι  δαπάνες  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  θα  καλύπτονται  από  τον  Προϋπολογισμό )
 6. Νέο  Φορολογικό  Σύστημα.  Με  σημερινές  τιμές , τα  Δημοσιονομικά  έσοδα  από  τον  νέο  σύστημα  φορολογίας  θα  κυμαίνονται  μεταξύ  117  δισεκατομμυρίων  Ευρώ ή  Δραχμών και  235  δισεκατομμυρίων  Ευρώ  ή  Δραχμών  ετησίως  ( υπάρχει  σχετική  αναρτηθείσα  αναλυτική  εργασία μου)  κάθε  άλλη  άμεση  ή  έμμεση  φορολογία  καταργείται  όπως  π.χ. ΦΠΑ,  καυσίμων  μισθωτών  υπηρεσιών  κ.τ.λ.
 7. Χρηματιστήριο  αξιών  Αθηνών ( ΧΑΑ ) :  Πλήρης  αναμόρφωση.  α ) διαπραγμάτευση  μετοχών  και  ομολόγων,  πραγματικών  επενδυτών – αποταμιευτών.  β)  κατάργηση  παραγώγων  ( τζόγος-στοιχήματα κ.τ.λ. )  γ )  πραγματική  λειτουργία  προσφοράς-ζήτησης  μετοχών  και  ομολόγων  όλων  των  τομέων  της  παραγωγής  με  βάση  τον  δείκτη  των  οικονομικών  τους  αποτελεσμάτων  ( ισολογισμοί ).  δ)  αυστηρός  έλεγχος  της  λειτουργίας  του  ΧΑΑ  από  την  χρηματιστηριακή  επιτροπή κ.τ.λ.  Οίκοθεν  νοείται  ότι  τζόγος ( « φούσκες »)  και  σορταρίσματα  δεν  μπορούν  να  υπάρχουν  όπως  και  λοιπών  χαρτοπαικτικών  τεχνικών , των  ειδεχθών  τοκογλυφικών  μεθόδων,  εγχωρίων  και  ξένων  βδελυρών   κερδοσκόπων.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Πλήρης  ανάλυση  των  πολιτικών  και  οικονομικών  θέσεών  μου  σε  σχετική   εκτενή  εργασία  μου.


ΧΡΙΣΤΟΣ  Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Christathan. Blogspot. com
          
    


                                
                     θεσεισ   και   προτασεισ     
          για   νεεσ   πολιτικο-οικονομικεσ
διεργασιεσ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου