Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015            
                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Α. Επισήμανση  1η.  Μέσα  στο  υπάρχον  καπιταλιστικό  οικονομικό  σύστημα,   
     Εσκεμμένως  βεβαία,  προσπαθούν  να  λύσουν  δημοσιονομικά  προβλήματα 
     Μακροοικονομικής  πολιτικής,  με  μεθόδους  και  ‘ εργαλεία’  μικροοικονο-
     μικής    πολιτικής,  όπερ  αδύνατον.  Αυτή  την  διαπίστωση  έχουν  κάνει 
     πολλοί  πραγματικοί  και  αξιόπιστοι  οικονομολόγοι.
Β. Επισήμανση  2α.  Το  υπάρχον  καπιταλιστικό  σύστημα  καταρρέει,  το  λένε 
     Και  σύστημα  ελεύθερης  οικονομίας,  ενώ  πρόκειται  για  το  πλέον 
     Απάνθρωπο  σύστημα,  πού  σκοπό  έχει  τον  εξευτελισμό  του  ανθρώπου
     Και  εκμηδένιση  της  αξίας  της  εργασίας.
Γ. Δύο  πραγματικές  αξίες  υπάρχουν  πού  παράγουν  πλούτο : Η  ΓΗ  και
    Η  ΕΡΓΑΣΙΑ.
Δ. Όλα  τα  υπάρχοντα  οικονομικά  - πολιτικά  συστήματα ( κομμουνισμός, 
     Ψευδοδημοκρατία  κ.τ.λ. )  ενέχουν  το  σπέρμα  της  καταστροφής,  αφού
     Έχουν  εκπονηθεί  και  εφαρμοσθεί  μεθοδευμένα  από  το  αόρατο  χέρι
      Του  εχθρού  των  Λαών.
Ε.  Λύση  του  όλου  προβλήματος  θα  δοθεί  ( πάλι  από  τους  ΕΛΛΗΝΕΣ)
      Με  την  εμφάνιση  νέου  οικονομικού  συστήματος,  πού  θα  έχει  μοναδικό
      Σκοπό  την  εξυπηρέτηση  του  ανθρώπου.  Eπειδή  όμως   η  εφαρμογή   νέου
      Οικονομικού  συστήματος  προϋποθέτει  και  νέο  πολιτικό  σύστημα  - αυτά
      Αλληλοπεριχορούνται-  δια  τούτο  θα  εμφανισθούν  μαζί  ως  Νέο  πολιτικό-
      Οικονομικό  μοντέλο.  Νομίζω  ότι  διερχόμαστε  περίοδο  των  πόνων  της 
      Εγκυμονούσης  γυκαικός 
      Υπομονή.  ‘θαρσείν  χρή  ταχ΄αύριον  έστ’ άνυνον’

     Υ.Γ.
     Το  παρόν  σημειώμά  μου  είναι  συνέχεια  και  συναρτάται  του 
     Προηγουμένου  για  τις  επερχόμενες  αδιέξοδες  βουλευτικές
     Εκλογές   της  20  Σεπτεμβρίου  2015.

    Χρίστος  Α Αθανασόπουλος


            Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου