Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015


                Eίς   οιωνός   άριστος   αμύνεσθαι   περί   Πάτρης 
                                                                                                         ΟΜΗΡΟΣ
                  Για   να   τους  θυμόμαστε   πάντα.
                  Νοέμβριος   1940.

‘ …..το  Απόσπασμα  Μπεγέτη,  πού  είχε  διακριθεί   σ΄ όλο  το  διάστημα  των  επιθετικών  ενεργειών,  παίρνει  το  Μπόργια.  Στις   έξη  παρά  τέταρτο  το  βράδι,  ένα  τάγμα  κι΄ ένας  λόχος  μπαίνουν  στην  Κορυτσά.  Η   πολιτεία  υποδέχεται  τους  ελευθερωτές  της  μέσα  σε  παραλήρημα,  πνιγμένη  στις  σημαίες.  Είναι  η  τέταρτη  φορά  μέσα  σε  τριανταοχτώ   χρόνια  πού  η  Ελληνική  Κορυτσά  ξανάρχεται  στα  ελληνικά  χέρια.
Η  αναγγελία  έγινε  στη  Διοίκηση  πεζικού  της  ΙΧ  Μεραρχίας  μ΄ένα  λακωνικό  κείμενο :
         <  Αναφέρω  ώρα  17,45΄  σήμερον  το  υπ΄εμέ  απόσπασμα  εισελθόν  Κορυτσάν, 
             απηλευθέρωσε  ταύτην.
                                                          Συνταγματάρχης   Μπεγέτης   >
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΕΠΟΠΟΙΪΑ
     1940- 1941
Άγγελος  Τερζάκης     σελ.  102

ΖΗΤΩ  Η  ΑΙΩΝΙΑ  ΕΛΛΑΣ

Για  την  αντιγραφή
Χρίστος  Α Αθανασόπουλος
Εφ. Υπίλαρχος   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου