Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016


                          ΠΟΛΙΤΙΚΑ  ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ 

                          ΚΑΤΑΓΩΓΙΑ

Λέγεται  ότι  ο  βασικός  πυλώνας  της  Δημοκρατίας  είναι  το  κόμμα.  Η  Βούληση  του  Λαού  σε  ελεύθερες  εκλογές  εκφράζεται  με  την  επιλογή  ενός  πολιτικού  κόμματος  ή  περισσοτέρων,  εκ  των  πολιτικών  κομμάτων  πού  έλαβαν  μέρος  σε  βουλευτικές  εκλογές.  Όλοι  επικαλούνται  την  Λαϊκή  ετυμηγορία  ως  μόνη  πηγή  εξουσίας.  Πράγματι  η  Λαϊκή  βούληση  είναι  πηγή  πάσης  εξουσίας,  η  οποία  και  επιλέγει  το  πολιτικό,  ή  πολιτικά  κόμματα,  όπου  και  αναθέτει  την  διακυβέρνηση  της  Χώρας  για  ορισμένο  χρόνο-για  την  Ελλάδα  4  χρόνια-.  Επομένως  το  πολιτικό  κόμμα  έχει  πρόγραμμα  διακυβερνήσεως  και  προτάσεις  για  την  λύση  καίριων  και  ζωτικών  θεμάτων  πού  αφορούν  τον  Λαό.  Αυτό  είναι  το  σωστό  και  έτσι  έπρεπε  να  συμβαίνει.  ‘Όμως !  η  ιστορική  γνώση,  από  της  ιδρύσεως  του  Ελληνικού  Κράτους  - εκτός  των  δικτατορικών  περιόδων-  έχει  αποδείξει  ότι  ο  βασικός  πυλώνας  της  Δημοκρατίας,  το  κόμμα,   διαβρώνεται  από  εναγείς  και  καιροσκόπους  πολιτικούς,  πού  σκοπό  έχουν  το  ίδιο  όφελος  και  όχι  την  υπηρεσία  προς  τον  Λαό.    Η  ηγετική  ομάδα,  κάθε  κόμματος  εξυφαίνει  συνομωσίες  και  επειδή  η  δομή  του  κόμματος  έγινε  πρωθυπουργοκεντρική,  κατασκευάζει  καταστατικά  διοικήσεως   του  κόμματος  περιπλεγμένα  π.χ.  κεντρικές  επιτροπές,  γενικές  συνελεύσεις,   δήθεν  δημοκρατικές,  κ.λ.π. κ.λ.π.   Πρέπει  δε  να  επισημάνουμε  ότι  η  ηγετική  ομάδα  κάθε  πολιτικού  κόμματος  είναι  εξαρτημένη  και  δι’αυτό  υπακούει  στις  εντολές  ξένων  παραγόντων,  εν πολλοίς  εβραιό-σιωνιστικών,  πού  της  εξασφαλίζουν  οικονομικούς  πόρους  και  όχι  μόνον.  Εκλέγουν  τον  αρχηγό  τους  με  υπόδειξη  της  σιωνιστικής  ελίτ.
Σήμερα  στην  Πατρίδα  μας  η  αισχρουργός  δράσης  των  κομμάτων  πού  την  έχουν  διακυβερνήσει  είναι  σε  όλους  μας,  πλέον,  γνωστή,  κατά  συνέπεια   δεν  χρειάζεται  περαιτέρω  εμβάθυνσης   στο  άδυτα  των κομμάτων  και  στην  δομική  τους  σύσταση,  εκείνο  όμως  πού  χρειάζεται  είναι  η  ενημέρωση  του  Λαού  για  την  αντεθνική  και  καταστροφική  για  την  Πατρίδα  μας  δράσης  τους.  Επομένως  χωρίς  περαιτέρω  προλεγόμενα,  έχουμε  εμφανή  και  εναργή,  σήμερα,  την  βασική  εικόνα  των  πολιτικών  κομμάτων,  όπου  επιγραμματικά,  ταυτίζονται  προς  άντρα  κακοποιών,  σφηκοφωλιές  ληστών (λιστών),  και  κάθε  πολιτικής  διαφθοράς.  Πράγματι  είναι  πολιτικά  καταγώγια  με  φαύλους   θαμώνες  τους  βουλευτές  ή  βολευτές,  πού  με  την  αισχρουργό  συμπεριφορά  τους  σκοτώνουν  τον  Ελληνικό  Λαό.
Ως  πρόταση  λέγουμε  ότι  ΑΝ,  λέγουμε  ΑΝ!  με την  βοήθεια  Του  Θεού,  υπάρξει  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΥΝΑΜΙΣ,  θα  πρέπει  να  καταργήσει  την  ψευδεπίγραφη  αυτή  υπάρχουσα  δημοκρατία  των  αχρείων  και  καταχθονίων  κομμάτων  και  να  δημιουργήσει  ΝΕΟΝ  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ  ΤΗΝ  ΔΙΚΑΙΟΚΡΑΤΙΑ,  χωρίς  κόμματα,  αλλά  με  εκλεγμένη  από  τον  Λαό  την  πρώτη  ανδρός  αρχή.
Χρίστος  Α Αθανασόπουλος         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου