Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017


                Η  Διαχείριση  των  απορριμμάτων

Επί  πολλές  δεκαετίες  υπήρχε,  όπως  και  υπάρχει,  το  πρόβλημα  της  διαχείρισης  των  απορριμμάτων (σκουπιδιών).
Η  αποκομιδή  και  η  απόρριψη  αυτών,  γίνεται  στις  διάφορες  χωματερές  της  χώρας  και  δημιουργεί  πολλά  προβλήματα,  κοινωνικά,  υγειονομικά  κ.λ.π.  προπάντων  δε  προβλήματα  μόλυνσης  του  υπεδάφους.  Επί  του  προκειμένου  προβλήματος,  βοηθούσης  της  τεχνολογίας,  κάνω  την  παρακάτω  πρόταση,  με  προϋπόθεση  όμως  την  μην  ύπαρξη  του  υπάρχοντος  ανάξιου,  ανίκανου  και  εξωνημένου  πολιτικού  προσωπικού,  δούλων  τις  διεθνούς  χρηματιστικής  ελίτ.
ΠΡΟΤΑΣΗ :
Με  κεφάλαιο  του  κρατικού  ταμείου  (fiscus)  να  ιδρυθεί  ανώνυμος  εταιρεία  εκμεταλλεύσεως  των  απορριμμάτων  με  άτοκο  κεφάλαιο  και  συμμέτοχή  όλων  των  εργαζομένων  εις  την  εκμετάλλευση  των  απορριμμάτων.  Η  εταιρεία  πού  θα  ιδρυθεί  να  δημιουργήσει  ηλεκτροπαραγωγική  μονάδα  με  καύσιμο  τα  σκουπίδια.  Λέγεται  ότι  παρόμοιες  εκμεταλλεύσεις  απορριμμάτων  υπάρχουν  σε  πολλές  χώρες  του  εξωτερικού  π.χ. Παρίσι
Η  Εταιρεία  θα  ανήκει  στους  εργαζόμενους  ( όλο  το  πακέτο  των  μετοχών),  και  καταυτό  τον  τρόπο  η  υπεραξία  της  εργασίας  τους  θα  επιστρέφει  σε  αυτούς,  δια  της  ετήσιας  διανομής  μερίσματος.  Βεβαίως  εξυπακούεται,  ότι  όλοι  οι  εργαζόμενοι   εκτός  του  μερίσματος  (διανομή  κερδών),  θα  λαμβάνουν  και  κανονικό  μηνιαίο  μισθό.  Το  καταβληθέν  κρατικό  κεφάλαιο  θα  επιστραφεί  ΑΤΟΚΟΣ,  επιμεριζόμενο  και  συνυπολογιζόμενο  στα  ετήσια  έξοδα  της  μονάδος (ισολογισμός)  θα  έχει  δε  περίοδο  χάριτος  αρχικής  καταβολής  χρεολυσίου  5  χρόνια.
Χρειάζεται  λίγο  μυαλό  και  αγάπη  προς  τους  σκληρά  εργαζόμενους,  υπό   τις  πλέον  ανθυγιεινές  συνθήκες,  συνανθρώπους  μας  στην  καθαριότητα.
Η  Πρόταση,  βεβαίως  θέλει  επεξεργασία  δια  την  κάλυψη  πλήθους  νομικών  λεπτομερειών. 

Χρίστος Α. Αθανασόπουλος       

                


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου