Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

                                            Η    ΚΛΟΠΗ

Η  οικονομική  κρίση  αρχίζει,  παγκοσμίως,  από  τα  χρηματιστήρια  και  τις  τράπεζες.  Η   λεγόμενη
γενικά,  χρηματοπιστωτική  κρίση.  Η  γενεσιουργός  αιτία  είναι  η  αλόγιστη (sic )  χρηματοπιστωτική
επέκταση,  πού  δήθεν  προκαλούν  τα  « χρυσόπαιδα »  ( golden boys ),  οι  περιβόητοι  managers  !!
Tα  δάνεια  πού  δίδονται,  εκτός  των  απλών-ιδιωτών  πολιτών,  παρέχονται,  και  δάνεια  μεγάλου 
όγκου  χρηματικών  κεφαλαίων,  σε  εξωχώριες   εταιρείες  ( offshore )  είτε  αυτές  είναι  τράπεζες
είτε  αμοιβαία  κεφάλαια ( offshore  funds )   ή  μεγάλες   πολυεθνικές  εταιρείες.  Οι  μεγαλομέτοχοι
αυτών  των  offshore  εταιρειών,  τραπεζών   κ.τ.λ.  είναι  οι  ίδιοι  οι  μεγαλομέτοχοι  των  τραπεζών
πού  δάνεισαν  και  τις  offshore   εταιρείες.   Η  μεθοδολογία  πού  ακολουθείται  είναι  η  εξής:
Οι  εξωχώριες  ( offshore )  αυτές  οικονομικές  μονάδες,  παρουσιάζουν  ( σε  κάποια  χρονική στιγμή )
Αδυναμία  εξόφλησης  των  τοκοχρεολυσίων  τους,  και  τελικώς  κάνουν  στάση  πληρωμών,  με 
συνεπακόλουθο  να  παρασύρουν  και  την  δανειοδοτήσασα   μεγάλη  τράπεζα.  Ως   συνέπεια  αυτού  είναι :
κατάρρευση  και  εκμηδενισμός  της  μετοχής  της  στο  χρηματιστήριο.   Έτσι  λοιπόν, ο «κοσμάκης»
χάνει  τα  λεφτά  του  και  από  τις  αποταμιεύσεις  του  στο  χρηματιστήριο , και  από  τις  καταθέσεις
του  στην  τράπεζα  πού  πτώχευσε !!!  Επειδή  όμως  αυτό  γίνεται  ( εσκεμμένως  από  τους  εξου-
σιαστές )  σε  ευρεία  έκταση  παγκοσμίως, (πολλές τράπεζες κάνουν  στάση  πληρωμών με  πρόφαση
μόνο τα  real  estate  κ.τ.λ. )  η  αγορά  αποστερείται  χρηματικών  κεφαλαίων  και  έτσι  η  κρίση  
γενικεύεται,  αφού  έχει  επεκταθεί  και  στην  πραγματική  οικονομία.  Επομένως  όλα  τα  χρηματικά  κεφάλαια  πλέον,  της  τράπεζας  και  των  offshore   είναι  στις  « τσέπες »   των  ελάχιστων  μεγαλο-
μετόχων,  των  ιδιωτικών  τραπεζών  και  offshore  πού  εσκεμμένα  επτώχευσαν,  δηλαδή  τα  έκλεψαν,
με  την  μέθοδο  των  τεχνητών  οικονομικών  κρίσεων.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ :  Aνεργία- πείνα  και 
ενδεχομένως  θερμός πόλεμος. ( 1929-1945 )  
Αυτοί  είσαστε  παγκόσμιοι  εξουσιαστές,  κοινοί  ΚΛΕΦΤΕΣ.
Αυτά   πολύ  συνοπτικά.  
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου